Bouwkundig advies en specialisme

Onvoorziene gebreken aan uw objecten wilt u voor zijn. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid van uw assets te waarborgen. Mocht het voorkomen dat er onverhoopt gebreken ontstaan dan is een bouwkundig onderzoek noodzakelijk. Onze bouwkundige experts zijn gespecialiseerd in het in kaart brengen van de bouwkundige staat van alle vastgoed assets. Zowel preventief als na het ontstaan onvoorziene gebreken. Onze vaste opdrachtgevers zijn onder andere overheden, vastgoed beheerders en advocaten.

Door risicoanalyses en veiligheidsinspecties uit te voeren zorgen wij ervoor dat alle assets veilig en langdurig bruikbaar blijven. Op basis van bijvoorbeeld NEN2767 inspecties of een TDD krijgt u inzicht in de algemene conditie van uw assets. Specialistisch onderzoek gaat hierin een aantal stappen in het doorgronden van de oorzaak van de aangetroffen gebreken.

Bouwkundige expertise

Regelmatig komen er vanuit NEN2767 inspecties of TDD specifieke vraagstukken naar voren, waarbij diepgaander onderzoek noodzakelijk is. Ons team van gedreven specialistisch vakspecialisten voert deze onderzoeken voor u uit. Waarna wij u objectief adviseren over risico’s, oplossingen, vervolgacties en eventueel kosten. Enkele voorbeelden van specifieke vraagstukken zijn:

  • Onderzoek bouwgebreken en deskundigenonderzoek (eventueel destructief)
  • lekkages en andere vochtproblemen van (parkeer)kelders tot daken;
  • scheurvorming in gevels, vloeren en afwerkingen;
  • gebreken aan constructievloeren, dekvloeren of vloerafwerkingen;
  • gebreken aan gevels van metselwerk, stucwerk hout, kunststof of metaal;
  • gebreken aan kozijnen, ramen en deuren van hout metaal of kunststof;
  • materiaalinspecties en schadebeelden;
  • een beoordeling aan de hand van de (bouw)regelgeving of normvoorschriften;
  • een specialistische opname in het kader van een duurzaam of veilig beheer;
  • Onafhankelijk (gerechtelijk) deskundige en arbiter

Bouwkundige experts

Ons doel is om op praktische wijze en vervolgens een beproefde methodiek een advies te leveren van sterk uiteenlopende bouwgebreken. Dit rapport geeft inzicht in:

  • Potentiële risico’s
  • De urgentie van de risico’s
  • Prioritering van deze risico’s.

Daarnaast worden de benodigde maatregelen voor het wegnemen van de risico’s beschreven, de kosten geraamd en een tijdpad opgesteld. Het resultaat heeft tevens het doel om als leidraad te fungeren om de risico’s te beheersen of te elimineren. Om tot dit resultaat te komen gebruiken wij de onafhankelijke kennis van onze specialisten.

bouwkundig advies voor sloopwerkzaamheden
bouwkundig advies voor sloopwerkzaamheden

Getuigendeskundige

Binnen de vakgebieden bouwtechniek en bouwkunde voeren wij daarnaast sterk uiteenlopende deskundigenonderzoeken uit. Dit doen we voor alle rechtbanken of gerechtshoven binnen Nederland maar ook voor en namens afzonderlijke (partij deskundige) of gezamenlijke partijen (arbitrage al dan niet met bindend advies).

De deskundigen zijn bekend met de procedures bij deskundigenonderzoek, waaronder het beginsel van hoor en wederhoor en werken volgens de ‘gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in civiele zaken’.

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
  Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?