Informatieplicht checker

Geldt de informatieplicht ook voor u?

Verbruikt jouw  bedrijf of instelling (inrichting) per jaar minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent)? Dan val je onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met onze informatieplicht checker zie je snel of jouw inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Voldoe op tijd aan de plicht!

Het is veel werk om de rapportage te maken. Wil je hulp bij het opstellen van deze gespecialiseerde rapportage? De adviseurs van RPS kunnen dit voor je regelen! Ze staan voor je klaar met raad en daad!

Vul nu de informatieplicht checker in

Informatieplicht checker

Doe de checklist informatieplicht.
Drijft u een inrichting?
Verbruikt uw inrichting meer dan 50.000 kWh per jaar elektra?
Verbruikt uw inrichting meer dan 25.000 m3 per jaar aan gas?
Bent u een onderneming?
Heeft het Nederlandse deel van de onderneming >250 medewerkers?
Heeft het Nederlandse deel van de onderneming een jaaromzet van >50 miljoen?
Heeft het Nederlandse deel van de onderneming een balanstotaal van >43 miljoen?
Is uw onderneming toegetreden tot de MEE of MJA3?
Past uw onderneming een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toe?
(volgens richtlijn 2012/27/EU bijlage VI, denk aan EN ISO 5001)
Is uw onderneming in het bezit van een erkend certificeringsysteem zoals BREEAM-NL In Use,
CO2 prestatieladder (niveau 3 of hoger) e.d.?
Geen informatieplicht
Geen EED-auditplicht
Uit de checker blijkt dat je niet hoeft te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Wil je toch graag extra maatregelen nemen voor energiebesparing binnen jouw gebouw of vastgoed portefeuille?
Neem dan contact met ons op. Een van onze adviseurs gaat graag vrijblijvend met je in gesprek om te kijken welke stappen er nog genomen kunnen worden.
Direct contact
Neem contact met ons op via: 088 99 04 500 of mail naar aanvragen@rps.nl.
Wij nemen binnen 24-uur contact met u op.
Ja, je moet voldoen aan de informatieplicht en EED-auditplicht!
Je moet voor 5 december het E-loket invullen en dus voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.
Uit de checker blijkt dat je (waarschijnlijk) moet voldoen aan de informatieplicht energiebesparing en EED-auditplichtig bent. Wij hebben vast een aantal stappen die genomen moeten worden op een rijtje gezet voor je, klik hier.

Uiteraard kunnen wij je gedurende dit proces ondersteunen met advies en inspectiewerkzaamheden. Mocht je dit willen? Neem dan contact met ons op via: 088 99 04 500 of mail naar aanvragen@rps.nl.
INFORMATIEPLICHT
Uit de checker blijkt dat je (waarschijnlijk) moet voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Wij hebben vast een aantal stappen die genomen moeten worden op een rijtje gezet voor je, klik hier.
Uiteraard kunnen wij je gedurende dit proces ondersteunen met advies en inspectiewerkzaamheden. Mocht je dit willen? Neem dan contact met ons op via: 088 99 04 500 of mail naar aanvragen@rps.nl.
Geen auditplicht
Uit de checker blijkt dat je niet hoeft te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Wil je toch graag extra maatregelen nemen voor energiebesparing binnen jouw gebouw of vastgoed portefeuille?
Neem dan contact met ons op. Een van onze adviseurs gaat graag vrijblijvend met je in gesprek om te kijken welke stappen er nog genomen kunnen worden.
Direct contact
Neem contact met ons op via: 088 99 04 500 of mail naar aanvragen@rps.nl.
Wij nemen binnen 24-uur contact met u op.
Vrijstelling van auditplicht,
geen uitstel informatieplicht.
Uit de checker blijkt dat je niet hoeft te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Wil je toch graag extra maatregelen nemen voor energiebesparing binnen jouw gebouw of vastgoed portefeuille?
Neem dan contact met ons op. Een van onze adviseurs gaat graag vrijblijvend met je in gesprek om te kijken welke stappen er nog genomen kunnen worden.
Direct contact
Neem contact met ons op via: 088 99 04 500 of mail naar aanvragen@rps.nl.
Wij nemen binnen 24-uur contact met u op.
EED-AUDITPLICHT
Uitstel informatieplicht tot 5 december 2019
Uit de checker blijkt dat je (waarschijnlijk) moet voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Wij hebben vast een aantal stappen die genomen moeten worden op een rijtje gezet voor je, klik hier.
Uiteraard kunnen wij je gedurende dit proces ondersteunen met advies en inspectiewerkzaamheden. Mocht je dit willen? Neem dan contact met ons op via: 088 99 04 500 of mail naar aanvragen@rps.nl.
Disclaimer: aan de uitkomsten van de tool kunnen geen rechten worden ontleent.

Welke stappen moet je nemen?

Als je eenmaal geconstateerd hebt dat je met jouw organisatie voor 1 of meerdere gebouwen aan de Informatieplicht moet voldoen, dan zijn de volgende stappen noodzakelijk:

  • Verzamel alle informatie die reeds beschikbaar is over de panden (Energielabels, maatwerkadviezen, (bruto) vloeroppervlakte, energiegebruik, beschikbaarheid submeters/ energiemanagementsysteem, meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) etc.
  • Indien EED plichtig: geef opdracht tot EED opstellen/ bijwerken
  • Check of er uitzonderingsregels van toepassing zijn.
  • Kijk aan de hand van beschikbare informatie (EPA, submeters, MJOB) of je de checklist al kan invullen. Indien niet: plan inspectie in aan welke maatregelen nu al voldaan wordt (indien mogelijk: combineer dit met een maatwerk advies).
  • Als aan alle maatregelen voldaan wordt, kan het e- loket ingevuld worden. Wij helpen je daar graag bij. Indien je nog geen e-herkenning hebt, houdt rekening met 5 dagen verwerkingstijd voordat je deze ontvangt.
  • Mocht niet aan alle maatregelen zijn voldaan, dan kunnen we de terugverdientijd van de nog niet uitgevoerde maatregelen berekenen. Indien dit langer dan vijf jaar is, dan hoeft de maatregelen niet uitgevoerd te worden.
  • Als nog steeds niet aan alle maatregelen voldaan wordt, kan volstaan worden met het inplannen van deze maatregelen op de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB).

Met de bewijslast van het MJOB en/of terugverdientijd berekeningen, kan het e-loket alsnog ingevuld worden. Want als je de maatregel nog niet hebt uitgevoerd, maar hij staat wel in de planning, voldoe je aan de eisen. Door in te vullen in het e-loket wanneer je de maatregel gepland hebt, voldoe je ook aan de informatieplicht.

RPS kan je bij alle stappen van dienst zijn. Mocht je dus een inspectie nodig hebben of wil je simpelweg advies inwinnen? Neem dan contact met ons op.