Inzicht in energieprestaties van vastgoed

Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een belangrijk onderdeel van zowel internationale als nationale klimaatdoelen. Vastgoed draagt een aanzienlijk deel bij aan die uitstoot. Onze overheid heeft daarom wet- en regelgeving rondom de energieprestaties van gebouwen opgesteld – in 2023 moeten bijvoorbeeld alle kantoorgebouwen energielabel C hebben en in 2030 moet dit label naar A zijn gebracht. Met de voor sommigen verplichte energie-audit (EED) wordt periodiek informatie verzameld over het actuele energieverbruik van een onderneming. RPS helpt u om de energieprestaties van uw vastgoed in beeld te brengen en u vervolgens te adviseren en ondersteunen over vervolgacties voor verdere verduurzaming van uw bestaande vastgoedportefeuille.

Nut en noodzaak

Door wet- en regelgeving geeft de overheid kaders aan voor verduurzaming. Door het energielabel verplicht te verklaren en door te toetsen ontstaat een beeld over wat ons vastgoed ‘doet’ op het gebied van energieprestaties. Maar dan begint het pas: wat moet u nu werkelijk met u vastgoed gaan om te zorgen dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan? Wat is voor uw organisatie noodzakelijk en welke kansen en mogelijkheden zijn daarnaast aanwezig? Wij zien vanuit onze praktijkervaring veel vastgoedeigenaren worstelen met het definiëren van die acties. Hoe moet ik een energieprestatieadvies (EPA) nu werkelijk interpreteren en in uitvoering brengen? RPS vindt het van belang om samen met u te kijken naar de nut en noodzaak om hier vervolgens een concreet stappenplan aan te verbinden. Wij helpen u vervolgens met het invullen van die stappen.

Van standaard naar maatwerk

Het gevaar van standaarden is dat het vaak net te weinig zegt over de specifieke situatie van uw vastgoed. Is bijvoorbeeld sprake van stadsverwarming of is uw gebouw een monument? Hoe moet u vanuit dat kader uw energielabel en EPA interpreteren? Wat zijn bijvoorbeeld erkende maatregelen en in hoeverre zijn die al doorgevoerd? En wat zegt het uitlezen van de slimme energiemeters over het werkelijke energiegebruik? Onze adviseurs zijn gecertificeerd om uw vastgoed op basis van de standaard in beeld te brengen. Zij helpen u vervolgens op basis van ervaring om op een praktische manier uw maatwerksituatie te concretiseren in acties. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van de erkende maatregelen aan u meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

 

RPS-energy-dashboard-2
RPS-energy-dashboard-2

Onze expertise

  • Energielabel opstellen
  • Benchmarken van energieverbruik
  • Energieprestatieadvies (EPA) opstellen
  • Energie-audit (EED) uitvoeren
  • Energiemonitoring en analyseren

Gerelateerd nieuws

17.11.20

Doeltreffend afkoersen op nieuwe NTA 8800

Hoe energie-efficiënt is mijn gebouw? Het antwoord daarop gaat per 1 januari 2021 veranderen. Dan bepaal je de energieprestatie van vastgoed met de nieuwe methodiek NTA 8800. Vastgoedadviseur Arjan van Zaanen en projectleider Rutger Vroom weten inmiddels van de hoed…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?