Leergang NEN 2767

Bent u al bekend met de vernieuwde NEN 2767 trainingen en de ‘Masterclass en opleiding Vastgoedbeheer: Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed’? Op basis van NEN 2767 en het boek Jellema deel 13 ‘Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed (2016)’ voor het hoger onderwijs vormen ze de belangrijkste ingrediënten voor een nieuw en verbeterd cursusaanbod.

NEN 2767

NEN 2767 helpt u tot een eenduidig en transparant inzicht in de technische staat van bouw- en installatiedelen en aanwezige risico’s te komen. De methodiek biedt een ideaal handvat voor zowel inspecteurs en adviseurs.

‘Jellema deel 13 ‘Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed (2016)’

Het boek ‘Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed’ richt zich op het waarborgen van een duurzame instandhouding van vastgoed. Centraal hierin staat het totale beheer- en onderhoudsproces dat voortvloeit uit de vastgoedstrategie van organisaties.

De auteurs hebben in het boek hun integrale en specialistische vakkennis gebundeld om een gestructureerd en samenhangend overzicht van het vakgebied te presenteren. Dit is het vakgebied dat zij ‘Asset en onderhoudsmanagement vastgoed’ noemen en dat aansluit op Europese normering NEN-ISO 55000 Assetmanagement voor ‘waarde-denken’.

Achtergrondinformatie/ publicaties

NEN 2767 Trainingen voor conditiemeting van gebouwen

Het doel van de NEN 2767 Trainingen voor conditiemeting van gebouwen is tweeledig. Zo informeren we u over alle facetten van het onderhoudsproces, waarbij gebruik gemaakt wordt van de norm voor planmatig onderhoud. Daarnaast bieden we u een volledige en praktijkgerichte NEN 2767 inspecteursopleiding aan.

Onderhoudsproces planmatig onderhoud

Hoe ziet een meerjarenplan voor onderhoud eruit voor planmatig onderhoud met toepassing van NEN 2767? Hoe verwerk ik de toepassing van NEN 2767 in mijn beleid? Wat ga ik uitbesteden en op welke manier? Hoe zet ik het in bij uitbesteden van onderhoud in een prestatiecontract? Zowel de methodiek, de praktijktoepassing als de beleidsmatige toepassing komen aan bod.

Onderhoudsinspecteurs vastgoed

Het juist toepassen van de norm stelt hoge eisen aan de kwaliteit van NEN 2767 onderhoudsinspecteur vastgoed. Naast het begrijpen van de methodiek uit de norm, is ook vak- en materiaalkennis vereist. Ook moet de deelnemer zelfstandig een volledige inspectie op locatie uit kunnen voeren. De training voor de onderhoudsinspecteur vastgoed bestaat uit een combinatie van verschillende modules waarmee de inspecteur wordt voorbereid op een SCEV examen voor persoonscertificering (zie scev.nl voor meer informatie).

Meer informatie

Wilt u gerichte persoonlijke uitleg over de Masterclass, de NEN 2767 Trainingen of de Opleiding? Of zoekt u naar de mogelijkheden voor maatwerk en bedrijfstrainingen? Neem dan contact op met NEN-docent Johan Smit, senior consultant Asset- en onderhoudsmanagement bij RPS.

Over Johan Smit

Johan, is coördinerend hoofdauteur van het boek ‘Asset- en onderhoudsmanagement’ en is als hoofddocent van ‘BOB Opleidingen, trainingen en advies & NEN Trainingen’ betrokken bij de ontwikkeling en het geven van de Masterclass en de NEN 2767 Trainingen.

Hij draagt met collega’s huisvesting en vastgoed van RPS bij aan de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en methodieken die direct in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd en toegepast. Onder meer door invulling te geven aan boeken, opleidingen en initiatieven van NeVaP.

Toegespitst op uw leerdoel

Om NEN 2767 succesvol in te zetten heeft RPS samen met NEN Trainingen & BOB Opleiding, Training en Advies een masterclass, diverse trainingen en een opleiding ontwikkeld. Hiermee slaan we een brug tussen het management, de inspecteurs en adviseurs. Zodat alle deelnemers begrijpen wat vastgoedbeheer, asset- en onderhoudsmanagement te maken heeft met ‘vastgoedwaarde denken’.

Ook leert u hoe NEN 2767 conditiemeting en risicobepaling werkt en het beste kan worden toegepast in de praktijk. Zowel integraal en beleidsmatig als in een regieorganisatie die werkt met prestatiecontracten.

Een masterclass op managementniveau, een specifiek inhoudelijke training, een volledige opleiding, of een bedrijfstraining op maat? Bekijk welke opleiding of training het best bij uw leerdoelen past. We informeren u er graag over:

Masterclass Vastgoedbeheer: Asset- en onderhoudsmanagement

Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed geeft overzicht en biedt inzicht in de vastgoedstrategie, het onderhoudsbeleid en het totale beheer- en onderhoudsproces. Onder meer op basis van het ISO 55000 gedachtegoed. Zo helpt het beheerorganisaties kosten te beheersen en ‘assets’ doelmatiger, duurzamer en effectiever te beheren.

In deze bondige en praktische training (één dagdeel) leert u aan de hand van overzichtelijke schema’s en praktijkvoorbeelden wat asset- en onderhoudsmanagement inhoudt en voor u en uw organisatie kan betekenen. U leert het totale speelveld overzien en vormt zo een eigen visie over wat nodig is om asset- en onderhoudsmanagement op te zetten. Hierbij komen diverse beheermodellen aan de orde.

Kijk voor specifieke informatie op de site van NEN.

De modules NEN 2767 conditiemeting van gebouwen bestaan uit;

 • De methodiek;
 • Verdieping methodiek;
 • Kennismaking met de praktijk;
 • Praktijktraining Onderhoudsinspecteur vastgoed;
 • NEN 2767: Toepassing in meerjarenonderhoudsplanningen;
 • NEN 2767: Toepassing in prestatiecontracten.

Kijk voor specifieke informatie op de site van NEN.

Achtergrondinformatie/ publicaties

Opleiding Vastgoed Beheer: Asset- en onderhoudsmanagement’

De opleiding ‘Vastgoedbeheer: Asset- en onderhoudsmanagement’ geeft u binnen de kaders van asset- en onderhoudsmanagement op basis van het NEN-EN ISO 55000 gedachtegoed, inzicht in zowel vastgoedstrategie, onderhoudsbeleid, het totale beheer- en onderhoudsproces alsmede de inhoudelijke aspecten voor het optimaliseren.

Toelichting

Met de nieuwe opleiding ‘Vastgoed Beheer’ slaan NEN Trainingen en BOB Opleiding, Training en Advies een brug die zich op een cruciaal snijvlak begeeft: strategisch beleid van de ontwikkelaar, beleid van de eigen organisatie en de vertaling hiervan naar het duurzaam beheren van het bestaande vastgoed. Hierin worden voortdurend verschillende doelstellingen, wensen en eisen tegen elkaar worden afgewogen en in balans gebracht binnen de driehoek van functie, risico en kosten.

Inhoud

De opleiding van 12 dagen bestaat uit de volgende modules:

 • Module 1: Strategische waarde en ontwikkelingen;
 • Module 2: Onderhoudsbeleid en informatiemanagement;
 • Module 3: Integrale planvorming en prioriteren;
 • Module 4: Regievoering en prestatiegericht samenwerken.

Kijk voor specifieke informatie op de site van BOB.

Achtergrondinformatie/ publicaties

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier de relevante tekeningen en/of bestanden indien beschikbaar.
  Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?