Specialistisch onderzoek en advies

RPS is gespecialiseerd in risicoanalyses en veiligheidsinspecties voor een groot scala van gebouwen en bouwwerken. Op basis van bijvoorbeeld NEN 2767-inspecties en brandveiligheidsscans krijgt u inzicht in de algemene staat en conditie van het gebouw. Regelmatig komen uit dergelijke onderzoeken specifieke vraagstukken naar voren, waarbij diepgaander onderzoek noodzakelijk is. Ons team van gedreven specialistisch vakspecialisten voert deze onderzoeken voor u uit en adviseren u objectief over oplossingen en eventueel kosten.

Een bekend voorbeeld is scheurvorming in gevelmetselwerk. Vaak is op basis van visuele inspectie alleen niet te achterhalen wat de oorzaak is en wat potentiële risico’s zijn. Dit vormt aanleiding voor een dieper, specialistisch onderzoek. Bevindingen uit een voorbereidingsfase, waar op basis van deskresearch een eerste analyse wordt gedaan naar de situatie, worden aangevuld met een specialistische onderzoek op locatie aan de hand van een breed uitgewerkte aandachtspuntenlijst.

Onafhankelijke kennis

De aanwezigheid van (potentiële) risico’s beperkt zich vaak niet tot een enkel onderwerp. De scope is breder en kan niet alleen gebaseerd worden op basis van de visuele inspectie. Factoren die van invloed kunnen zijn worden op waarde gewogen, zodat een gemotiveerde beoordeling ontstaat. Bij de analyse van geïnventariseerde risico’s is ook aandacht te geven aan de onderlinge correlatie en de relatie met de specifieke gebruikers van het gebouw.

Voor een heldere opzet van de rapportages bent u bij RPS aan het juiste adres. Ons doel is om op praktische wijze een deskundige advies te leveren van sterk uiteenlopende bouwgebreken. Dit rapport geeft inzicht in (potentiële) risico’s, de urgentie en prioritering van deze risico’s. Daarnaast worden de benodigde maatregelen voor het wegnemen van de risico’s beschreven, de kosten geraamd en een tijdpad opgesteld. Het resultaat heeft tevens het doel om als leidraad te fungeren om de risico’s te beheersen of te elimineren.

Twee belangrijke kenmerken voor specialistisch onderzoek zijn: onafhankelijkheid en kennis. Wij streven ernaar om op een deskundige en praktische wijze advies uit te brengen over sterk uiteenlopende bouwgebreken.

Specialisten

Naast specialistisch onderzoek, waar veelal onderzoek gedaan wordt naar aard en oorzaak van bouwgebreken voeren onze vakspecialisten ook kwaliteitsbeoordelingen uit. Daarbij wordt getoetst en beoordeeld of een gebouw of gebouwdeel voldoet aan specifieke eigenschappen.

Binnen de vakgebieden bouwtechniek en bouwkunde voeren wij daarnaast sterk uiteenlopende deskundigenonderzoeken uit. Dit doen we voor alle rechtbanken of gerechtshoven binnen Nederland maar ook voor en namens afzonderlijke (partij deskundige) of gezamenlijke partijen (arbitrage al dan niet met bindend advies).

Een aantal specialisten wordt regelmatig benoemd als gerechtelijk deskundige en staan ingeschreven in de Deskundigenindex van de Rechtspraak (DISK). De deskundigen zijn bekend met de procedures bij deskundigenonderzoek, waaronder het beginsel van hoor en wederhoor en werken volgens de ‘gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in civiele zaken’.

De specialisten voor specialistisch onderzoek en advies
De specialisten voor specialistisch onderzoek en advies

Onze expertise

 • Onderzoek bouwgebreken en deskundigenonderzoek (eventueel destructief)
  • lekkages en andere vochtproblemen van (parkeer)kelders tot daken;
  • scheurvorming in gevels, vloeren en afwerkingen;
  • gebreken aan constructievloeren, dekvloeren of vloerafwerkingen;
  • gebreken aan gevels van metselwerk, stucwerk hout, kunststof of metaal;
  • gebreken aan kozijnen, ramen en deuren van hout metaal of kunststof;
  • houtrot, schimmel, betonschade of andere aantastingen;
  • gebreken aan installaties zoals verwarming, ventilatie en elektra(leef comfort);
  • materiaalinspecties en schadebeelden;
  • civiele objecten in beton of staal.
 • Kwaliteitsbeoordelingen
  • een beoordeling van uitgevoerde werkzaamheden aan de hand van bestek en tekeningen;
  • een beoordeling van meer- en minderwerk;
  • een beoordeling aan de hand van de (bouw)regelgeving of normvoorschriften;
  • een beoordeling in een koop/verkoopsituatie, ook in het kader van due diligence;
  • statusopname bij huuraanvang of – beëindiging;
  • statusopname bij overname van bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld bij faillissement;
  • een specialistische opname in het kader van een duurzaam of veilig beheer.
 • Onafhankelijk (gerechtelijk) deskundige en arbiter

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier uw bestanden
  Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?