Riolering en stedelijk water

Het klimaat in Nederland verandert: buien zijn korter en heviger. Dit heeft gevolgen voor de afvoer van regenwater binnen stedelijk gebied. Onze specialisten ondersteunen u met maatwerkoplossingen bij het bergen en afvoeren van regenwater. Op een veilige, doeltreffende en gezonde manier.

Watersysteem in beeld
Heeft u te maken met een bestaand en deels verouderd rioolstelsel, of bent u bezig met het inrichten van een nieuw gebied? Dan wilt u voorkomen dat de afvoer van regen- en afvalwater tot overlast leidt. Maar waar begint u? Een goed beeld van uw stedelijk watersysteem en de afstroming van het regenwater vormt de basis voor een optimale inzet.

Scherpe inventarisatie
Onze adviseurs brengen uw stedelijk watersysteem in kaart. Kennis en praktijkervaring staan garant om hydraulische knelpunten snel boven tafel te krijgen. U krijgt zo snel inzicht waar de prioriteiten liggen en hoe deze opgelost kunnen worden. Met een robuust en duurzaam watersysteem beperken wij de risico’s van water op straat bij extremen buien. Hiermee houdt u zowel de investerings- als onderhoudskosten binnen de perken.

Samenspel
Onze specialisten weten wat vereist is om het bovengrondse en ondergrondse systeem optimaal op elkaar te laten aansluiten. Dat is een complex samenspel. Dient u uw rioolafvoer/ berging te vergroten? Is de tijdelijke bergingscapaciteit van de straten groot genoeg? Is (tijdelijk) bergen op een maaiveld een optie? Wij helpen u bij het maken van de juiste en toekomstbestendige keuzes door:

  • Het zoeken naar mogelijke locaties
  • Controleren en berekenen van de juiste inzet
  • Toetsen en optimaliseren van het ontwerp
  • Het verwerken in een integraal plan

Voldoende water van goede kwaliteit is de kern van goed waterbeheer. U zoekt de beste oplossingen om water te bergen en af te voeren. Een taak die door intensief gebruik vraagt om een nauwkeurige afstemming van de gebruiksfuncties. RPS heeft specialisten in huis die met u meedenken over het realiseren van een duurzaam en robuust watersysteem.

> Waterbeheer

RIOLERING EN STEDELIJK WATER