Oeverbescherming

Gaat u een oever vervangen of aanleggen? Dan krijgt u te maken met verschillende belangen. Elke partij heeft immers zijn eigen wensen en veiligheidsmarge. Vaak blijven oplossingen uit. Als onafhankelijke partij ontleden we de belangen om ze vervolgens doeltreffend met elkaar te verbinden. Met de focus op het integraal oppakken van problemen en het realiseren van innovatieve constructies. Van omgevingsanalyse tot het functioneel ontwerp is uw oeverbeschermingsproject bij ons in goede handen.

Verbindende partij

Bij oeverbescherming gaat het om functiebehoud en effectiviteit ruimtegebruik. Ligt uw prioriteit bij het instant houden van een vaarweg of binnenstedelijke inrichting? Bent u primair betrokken bij beschermen van een waterkering. Of maakt u zich er hard voor om extra functies, zoals een parkeerplek te realiseren? Om te komen tot verbetering van oeverwerken is kennis van alle belangen essentieel.

Alle partijen op één lijn

Wij spreken de taal van provincies, gemeenten of waterschappen. Ze schakelen ons in om oeverbeschermingsprojecten te initiëren of vastgeroeste processen los te trekken. Hiervoor maken we gebruik van brede expertise die raakt aan alle facetten op de grens van land en water. Daarmee krijgen we alle partijen op één lijn.

Van omgevingsanalyse tot functioneel ontwerp

Want wij voelen ons thuis op de grens van land en water. Zo zijn we niet alleen projectbegeleider. Ook inventariseren en inspecteren we bestaande oevers van binnenwateren. Onderzoeken de technische levensduur en bepalen de hoogtes. Aan de hand van het gewenste profiel ontwerpen we de oeverbescherming. Uiteraard na een zorgvuldige afweging van alle varianten voor de meest geschikte beschermingsconstructie. Zoals een stalen damwand, beschoeiingen uit hout of kunststof.

Projectbegeleiding van a tot z

Onze adviseurs begeleiden uw oeverbeschermingsprojecten van a tot z. Dat doen we met de inzet van eigen adviseurs landmeten en waterbodem. Ook onze kennis van kabels- en leidingen en natuur komt van pas. Want hoe ga je om met ruimtegebruik in relatie tot stabiliteit? Hoe werkt dat bijvoorbeeld in de natuur? U heeft naast de ‘harde’ systemen ook oog voor de natuurvriendelijke inpassing van de oevers. Uit ervaring weten we aan welke knoppen u moet draaien om het gewenste effect te bereiken.

Praktisch toepasbare oplossingen

We doen zelf onderzoek en zijn niet afhankelijk van derden. Hiermee garanderen wij niet alleen betrouwbaarheid, maar ook voortvarende doorlooptijden. Met gedreven adviseurs die zijn ingesteld op de logica en creativiteit voor praktisch toepasbare oplossingen. Zo realiseerden we projecten voor vaarwegen, binnenstedelijke kademuren en overige beschoeiingen. Kunnen we u ook verder helpen?

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?