Waterbouw

Ontwerp en beheer van waterbouwkundige constructies

Water is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Dat vraagt om een professionele benadering waarbij veiligheid voorop staat. Als civiel ingenieurs werken wij aan waterbouwkundige kunstwerken die ons land beschermen tegen overstromingen en uw inwoners veilig stellen. Voor overheidsinstanties, zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten, maar ook voor aannemers.

Wiebe de Haan

Zijn uw waterbouwkundige kunstwerken aan vervanging toe? Is er onderhoud nodig? Of wilt u een nieuwe constructie in of aan het water realiseren? RPS heeft de disciplines in huis om u daarin te begeleiden. Van de opstelling van het programma van eisen, het ontwerp en contractering tot en met de uitvoeringsbegeleiding, inspectie en het onderhoud. Zo sluiten alle aspecten van het bouwproces naadloos op elkaar aan. Dat zorgt voor een integrale aanpak en optimaal eindresultaat.

Ontwerpproces

Een waterbouwkundig kunstwerk vereist een heldere definitie van de eisen en juiste vaststelling van de uitgangspunten. Wij ondersteunen u vanaf de formulering tot en met de toetsing. U bent er dus zeker van dat het ontwerp dat wij maken en/of beoordelen inspeelt op uw wensen. Om de nauwkeurigheid van de resultaten te bevorderen en rekenprocessen te versnellen maken we gebruik van softwarepakketten en moderne technieken.

Door RPS uitgevoerd 3D-ontwerp van gemaal Hillekade.

Uitvoeringsbegeleiding

Ook tijdens de uitvoeringsfase blijven wij betrokken bij uw project. Bijvoorbeeld als het gaat om directievoering en het toezicht bij werkbestekken. Daarnaast toetsen wij de aannemer bij UAV gc-contracten. Alles staat in het teken van het waarborgen van kwaliteit en een gedegen bouwwerk.

Eén aanspreekpunt

Tijdens het project willen we met u snel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Ook is het van belang dat u up-to-date bent en blijft over de voortgang in het proces. Daarom heeft u bij ons altijd één aanspreekpunt. Zo werken we met open en korte communicatielijnen naar het gewenste eindresultaat.

Adviseurs van RPS zijn onder meer betrokken geweest bij de stuw en sluis bij Lith.

Aandachtsgebieden

Wij ontwerpen en realiseren diverse waterbouwkundige constructies, uitgevoerd in staal, kunststof, hout en beton.

  • Kademuren (damwanden, blokkenwanden, diepwanden)
  • Sluizen (schut-, spui-, inlaat-, uitwaterings-, keersluizen)
  • Stuwen en overlaten
  • Gemalen
  • Golfbrekers
  • Oever- en bodembescherming (steenbekledingen, blokkenmatten)
  • Aanmeervoorzieningen, (drijvende) steigers, mooring dolphins)
  • Jachthavens- en laad-en-los inrichtingen 
  • Dukdalven en drijframen
  • Duikers, sifons, aquaducten

Inspectie waterkering

U wilt inspecties van uw waterkeringen toch ook zo effectief mogelijk uitvoeren op basis van de landelijke normen? Dus waar legt u de prioriteiten? En hoe zit het met het uitzetten van herstelmaatregelen? Wij ondersteunen u bij het organiseren van inspecties, de inzet van de juiste inspectie-apps en het optimaliseren van databeheer. Van reactief handelen naar proactief beschermen. Zo bent u verzekerd van een effectieve vertaalslag naar uw beheer en onderhoud.

Contractering

Heldere afspraken maken met een uitvoerende partij in een goed contract is de basis voor een constructieve samenwerking. Immers je geeft je project uit handen. Maar hoe houd je nu controle op het te bereiken resultaat? Wij zijn uw partner die waakt over uw projectdoelstellingen. Zowel bij de contractkeuze als bij het pragmatisch beheersen van de uitvoering van contracten.

UAV gc-contracten

Regisseur op afstand? Innovatieve oplossingen? Dat klinkt aantrekkelijk. Een geïntegreerd contract onder UAV gc biedt immers meer ruimte en vrijheid om een zinvolle verdeling van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan te brengen. Fase voor fase verzorgen wij de communicatie en coördinatie met de opdrachtnemers en betrokken partijen.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.