Laboratoria

Asbest, arbeidshygiënisch en milieutechnisch onderzoek.

‘Metingen die doel treffen’

Marjolein Huijben

In situaties waar gezondheid en tijd cruciaal zijn, staan onze medewerkers voor u klaar om monsters te nemen en te analyseren. We beschikken over eigen laboratoria behorend tot de Nederlandse top voor arbeidshygiënisch, milieutechnisch en asbestonderzoek. Zo ondersteunen we u bij het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving. We helpen u in de communicatie rondom asbest. Objectief, deskundig en persoonlijk.