RPS betrokken bij landelijke risico-inventarisatie aardbevingen

Plan van aanpak gericht op benoemen en beheersen potentiële risico’s

  • |

De schade door aardbevingen in Groningen staat hoog op de politieke agenda. In samenspraak met het ministerie van Economische Zaken doet NEN met een selectie van experts van normcommissies een risico-inventarisatie (RIE) op de gevolgen voor de energie-infrastructuur. Doel is het aanbieden van een plan van aanpak aan het ministerie gericht op het benoemen en beheersen van potentiële risico’s. Dit gebeurt met aanpassing van bestaande normen of ontwikkeling van nieuwe normen.

RPS betrokken bij landelijke risico-inventarisatie aardbevingen

Veiligheidsrisico’s

Op dit moment zijn er ervaringsgegevens over aardbevingsschade aan gas-, water-, data- en elektriciteitsinstallaties en brandstoftransportleidingen bij bestaande en nieuwbouw. Om deze ervaring te verwerken in regelgeving bekijken experts welke informatie noodzakelijk is om de veiligheidsrisico’s op een aanvaardbaar niveau te houden. De experts vertegenwoordigen diverse belangengroepen, waaronder Netbeheer Nederland, Velin (vereniging voor leidingeigenaren in Nederland), TU Delft, Gasunie en Unie van Waterschappen.

Expertgroep

Vanuit RPS maakt projectleider kabels en leidingen Henk-Jan Mebius deel uit van de expertgroep. Hij geeft aan dat binnen de Eurocodes (Europese normen) weliswaar veel onderzoek is gedaan naar natuurlijke aardbevingen. “Maar de bodem beweegt anders bij natuurlijke aardbevingen dan bij door de mens geïnitieerde aardbevingen. Binnen geen enkele NEN-norm is momenteel het risico van deze niet-natuurlijke aardbevingen meegenomen. Terwijl  we momenteel al kans hebben op een zwaarte 4,5 (schaal van Richter). We zullen dus vast moeten stellen wat  er moet gebeuren om de effecten van aardbeving op de infrastructuur te reduceren.”

Eerste resultaten

De expertgroep is al een keer bij elkaar is gekomen. “De eerste resultaten zijn dat met name de transportleidingen in dijken en de aansluitingen van distributieleidingen op gebouwen gevoelig zijn voor beschadiging bij de Groningse aardbevingen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen spoedeisende aansluitingen voor gevoelige objecten bijvoorbeeld van ziekenhuizen, ambulanceposten en politiebureaus enerzijds en niet spoedeisende aansluitingen anderzijds. Verder is het in stand houden van de ICT-infrastructuur waarmee de energievoorziening deels wordt geregeld van belang”, geeft Henk-Jan aan.

Risico op lekkage

RPS heeft onderzocht welk type en grootte van leidingen het meest gevoelig zijn voor de huidige Groningse aardbevingen en deelt de resultaten in de RIE. Daarnaast zet RPS haar brede kennis en ervaring met dijken, transportleidingen elektrakabels en (complexe) risico-inventarisaties in. “Het gaat om de veiligheid van mensen. Dijken vormen een risico voor leidingen en leidingen weer voor dijken. Bij een aardbeving kan de grond afschuiven. Als gevolg daarvan worden transportleidingen verplaatst met het risico op lekkage. Daarnaast liggen er nog leidingen uit de jaren ’60 in de grond. Toen bestond er nog geen norm voor transportleidingen. Deze leidingen zijn inmiddels geïnventariseerd en worden aangepakt”, aldus Henk-Jan.

 

Op de hoogte blijven van onze werkzaamheden?
Meld u nu aan en ontvang twee keer per jaar ons magazine boordevol verhalen.

Magazine aanvragen