‘Stevig fundament onder integrale benadering vastgoedbeheer’

Koerswijziging afdeling Huisvesting & Vastgoed in 2013 ingezet

  • |

De wereld van de gebouwde omgeving verandert in hoog tempo. Met operationeel manager Huisvesting & Vastgoed Ron Termeer van RPS gaan we in op de koerswijziging die zijn afdeling daarvoor in 2013 heeft ingezet.

‘Stevig fundament onder integrale benadering vastgoedbeheer’

Door de recessie en ontwikkelingen binnen het digitale tijdperk moeten alle betrokken partijen anders omgaan met elke vierkante meter. De nieuwbouw heeft het lastig, het optimaler benutten van bestaand vastgoed is het devies voor de komende jaren. Prestatiecontracten worden populairder. Samenwerkingsverbanden veranderen binnen de levenscyclus van vastgoed.

Het is een greep uit bewegingen waarop advies- en ingenieursbureaus moeten anticiperen. Ook de afdeling huisvesting- en vastgoed van RPS heeft dat gedaan. In 2013 werd een sterke koerswijziging ingezet. Met operationeel manager Huisvesting & Vastgoed Ron Termeer blikken we daarop terug en kijken we vooruit.  

Wat houdt de koerswijziging in?

“Binnen onze dienstverlening focussen we meer op het krijgen van integraal inzicht in het beheer- en onderhoudsmanagement van bestaand vastgoed. Deze integrale benadering uit zich vooral in de multidisciplinaire aanpak van projecten."

"Maar ook in de afstemming met de bedrijfsprocessen en het beleid van onze opdrachtgevers. Dat kunnen we vervolgens weer door vertalen in onder meer dienstverlening op het gebied van assetmanagement. En advisering om te komen tot samenwerkingsovereenkomsten die gebaseerd zijn op prestatieafspraken.”

Heeft de integrale benadering gevolgen voor de specialisaties binnen de dienstverlening?

“De scope is gericht op de integrale benadering van vastgoed- en beheervraagstukken. Maar de specialisaties blijven het fundament. Daarom blijven de specialisaties, zoals brandveiligheidsadvies, energieprestatieadvies, conditie- en risicometingen (NEN 2767) en asbestinventarisaties een essentieel onderdeel van onze koers."

"Verder hebben we ons met Vastgoeddossier Online versterkt in het verzamelen, ordenen en rapporteren van vastgoedinformatie. Dat is essentieel voor een effectieve analyse en aanpak.”

Hoe is de organisatie op de integrale focus ingericht?

“We hebben bewust keuzes gemaakt in de samenstelling van ons team. Het team is gewijzigd en versterkt door te investeren in extra capaciteit, kwaliteit en ontwikkeling. We hebben ervaren asset-, project- en contractmanagers toegevoegd. En we zijn meer gaan samenwerken met partners. Zo krijg je een sterke combinatie van denk- en doekracht. Dat weten klanten te waarderen."

Waar heeft de koerswijzing twee jaar na dato toe geleid?

“We hebben advies- en implementatietrajecten en projecten mogen uitvoeren voor een gevarieerd scala aan opdrachtgevers. Daarbij hebben we beter kunnen inspelen op de gewijzigde vragen en behoeftes rondom de huisvesting, het vastgoed en daarmee samenhangende vastgoedbeheervraagstukken."

"We merken dat dit voor zowel gebouweigenaren, beheerders als gebruikers ingrijpend is. Daarbij zien we dat deze partijen steeds meer belang hebben bij relevante en actuele vastgoedinformatie. Deze informatie moet het juiste inzicht kunnen geven in de technische staat, kosten, risico’s en aspecten ten aanzien van wet- en regelgeving.”

Die input is van belang voor de toenemende behoefte aan prestatiecontracten?

“Klopt. Er is steeds meer behoefte aan effectievere, efficiëntere en kwalitatieve samenwerkingscontracten en werken op basis van prestaties. Voor deze veranderde behoefte is een andere visie en werkwijze bij het vormgeven en invullen van deze vraagstukken noodzakelijk. Wij delen met onze opdrachtgevers graag onze kennis om dat op de juiste manier in te vullen.”

‘Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen’?

“Dat is de filosofie die wij met onze kennis en ervaring toepassen binnen de advieswerkzaamheden. Daarnaast delen wij onze kennis met de markt door het publiceren van artikelen en het verzorgen van gastcolleges of docentschappen." 

"In samenwerking met het Nederlands Normalisatie instituut (NEN)  verzorgen we voor het derde jaar de Leergang NEN2767. Daarin gaan we onder meer in op de conditiemeting en het onderhoudsbeleid met prestatiecontracten voor vastgoedbeheerders en aannemers." 

"Verder zijn we gestart met een traineeship ‘Onderhoudsmanagement’. In een tweejarig programma bieden we pas afgestudeerden de kans met meerdere specialisaties binnen het vakgebied  kennis te maken. Insteek is de integrale benadering en advisering.”

Met dit soort initiatieven speel je alvast in op continuïteit voor de langere termijn. Hoe zie je toekomst op de korte termijn?

“We kijken met veel vertrouwen naar de toekomst. Er staat een dynamisch en toekomstbestendig team. Binnen onze nieuwe koers hebben zij reeds bewezen van toegevoegde waarde te zijn voor bestaande en nieuwe relaties. RPS moet een stevig fundament zijn voor duurzaam en veilig beheer en onderhoud. Dat is waar wij dagelijks onze passie in vinden.”

 

 

 

Op de hoogte blijven van onze werkzaamheden?
Meld u nu aan en ontvang twee keer per jaar ons magazine boordevol verhalen.

Magazine aanvragen