Over ons

RPS Nederland is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau voor omgevings- en veiligheidsvraagstukken met zelfstandige laboratoria. Dagelijks werken we vanuit verschillende disciplines aan een betere leef-, woon- en werkomgeving. Dit doen we met 400 professionals vanuit vestigingen in Breda, Delft, Leerdam, Ouderkerk aan de Amstel en Zwolle.

Innovatief

RPS blijft investeren in technologische innovaties. Hiermee maken we de werkprocessen van opdrachtgevers betrouwbaarder, slimmer en makkelijker. Zo zijn we het eerste bureau dat beschikt over een mobiele elektronenmicroscoop voor asbestanalyses op locatie. Ook introduceerden we binnen de Benelux een nieuwe meettechniek met canisters om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen nauwkeuriger te bepalen.

Persoonlijk, pragmatisch en daadkrachtig

Tegelijk met de digitale revolutie blijven we trouw aan onze persoonlijke benadering. Want direct contact is in onze ogen onmisbaar voor een goede samenwerking. Net als een daadkrachtige aanpak van de problematiek. Met een pragmatisch advies dat niet alleen klopt op papier, maar ook werkt in de praktijk. Persoonlijk, pragmatisch en daadkrachtig zijn dé kernwaarden die klanten in RPS waarderen.

Stevig fundament

RPS Nederland is onderdeel van RPS Group plc. Een Engels beursgenoteerd adviesbureau dat wereldwijd met 5000 medewerkers actief is in milieu- en energieopgaven. RPS Group plc heeft 85 vestigingen verspreid over Australië, Canada, Engeland, Ierland, Nederland, Rusland, Verenigde Staten en Zuidoost-Azië.

Groei

RPS is sinds 1997 actief in Nederland door de overname van BAK Nederland. De organisatie is zowel zelfstandig gegroeid als door de overname van bedrijven, zoals Ascor (2001), Ingenieursbureau BCC (2004) en Kraan Consulting (2008). In 2011 hebben we een samenvoeging van de onderdelen doorgevoerd tot twee bedrijven. RPS advies- en ingenieursbureau en RPS analyse bv waarin de laboratoriumactiviteiten zijn ondergebracht.

Onze Diensten

Laboratoria

Metingen die doel treffen

In situaties waar gezondheid en tijd cruciaal zijn, staan onze medewerkers voor u klaar om monsters te nemen e...

Gebieden

Het werk van de ingenieur is zichtbaar op elke m2

Het beschermen en in stand houden van een prettige leef-, woon-, en werkomgeving is essentieel voor de toekoms...

Vastgoed

Integrale aanpak onderhoud, beheer en herontwikkeling van vastgoed.

Organisaties vragen om kosteneffectief vastgoed en een efficiënte werkomgeving. We leveren inzicht in de prest...

Infrastructuur

Verbindingen die werken, praktisch en bedrijfszeker zijn

Het inwinnen en verwerken van geodata in slimme informatie- en beheersystemen is één van onze kernactiviteiten...

Duurzaam ondernemen

RPS heeft ervoor gekozen om ‘klimaatbewust presteren’ te laten vastleggen in de CO2-prestatieladder, die door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) wordt gewaarborgd.

De CO2-prestatieladder is een handig instrument om vorm, en inhoud te geven aan duurzaam ondernemen. Wij sturen daarbij met name op concrete resultaten zoals beperking van CO2 uitstoot van zakelijk verkeer, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Dit geldt niet alleen voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij de uitvoering van onze projecten. Wij kiezen er bewust voor om haar relaties tijdens projecten te ondersteunen in de duurzaamheidsambitie. 

Doelstelling CO2 reductie 

In ons energiemanagementprogramma (zie PDF onderaan de pagina) is vastgelegd welke ambities wij hebben en welke keuzes wij hebben gemaakt binnen de CO2 prestatieladder. Het voorziet erin om aan de hand van ons CO2-beleid de reductiedoelstellingen te realiseren. In dit document kunt u ook ons communicatieplan terugvinden. RPS heeft zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2015 met 5% te reduceren ten opzichte van 2011. De doelstelling is gericht op de totale CO2-uitstoot van de organisatie waaronder ook het wagenpark en het energieverbruik van onze gebouwen valt. RPS stelt jaarlijks op basis van haar energieverbruik een CO2-footprint op.

Om CO2-reductie in de branche te bevorderen, neemt RPS actief deel aan diverse keteninitiatieven zoals het Dutch Green Building Council, het Rotterdam Climate initiative en het Sustainable Development Task Force van FIDIC-EFA. De CO2-prestatieladder wordt door diverse overheidsinstellingen en bedrijven gebruikt. Het is een helder en toegankelijk instrument voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Hoe de ladder werkt, kunt u lezen in de brochure via de onderstaande link.

Meer informatie

Downloads

RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk onze disclaimer.