Heatstress (WBGT) monitor

 128,00 p/d

Warmtebelasting monitor waarmee stationaire metingen verricht kunnen worden gericht op het in kaart brengen van de hittestress.

Totaal: € ( dagen). Bedrag is zonder geselecteerde Add-ons.

Geef hier uw meetperiode in. Deze is exclusief de benodigde tijd voor transport