RPS werkt door in tijden van corona-maatregelen

09.04.20

Het coronavirus brengt onzekere tijden met zich mee. Daarom zijn wij genoodzaakt maatregelen te treffen om zowel de gezondheid als veiligheid van onze medewerkers en klanten te waarborgen. Op deze pagina informeren wij u graag over de maatregelen die wij voor én achter de schermen nemen, zodat u nog steeds gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

Operationeel & bereikbaar

Alle vestigingen van RPS zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar. Daarnaast zijn de vestigingen ook fysiek geopend. Onze openingstijden blijven ongewijzigd en we zijn nog steeds 24/7 voor u bereikbaar. Wel vragen we u om tijdens een bezoek aan een van onze vestigingen gepaste afstand (1,5 meter) tot onze medewerkers te houden. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor onze buitendienst medewerkers die bij u op locatie komen. Allen zijn op de hoogte van de noodzakelijke hygiënische voorzorgsmaatregelen en volgen de voor hen geldende corona protocollen.

Dienstverlening

RPS is er zich van bewust dat het voor uw organisatie van het grootste belang is dat de productie zoveel mogelijk doorloopt, zolang dat voor uw medewerkers en de omgeving veilig is en de kwaliteit van het geleverde werk gewaarborgd kan blijven.

RPS hanteert tijdens het uitvoeren van vrijwel al haar diensten het Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ gepubliceerd door de Rijksoverheid*.  Onze vastgoed inspectie diensten maken gebruik van het RPS corona protocol vastgoed inspecties. Mocht er noodzaak zijn om hiervan af te wijken, dan gaan we graag hierover met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken om de doorgang van onze dienstverlening te garanderen.

*RPS conformeert zich hiermee aan de besluiten van diverse stakeholders in de markt zoals; Gemeente Amsterdam, RWS en Bouwend Nederland.

Digitaal contact

Uiteraard hebben wij ook gehoor gegeven aan de oproep van de overheid om zoveel als mogelijk thuis te werken waar dat kan. Zo zullen onze accountmanagers en adviseurs het aantal fysieke bezoeken minimaliseren. Deze zullen alleen plaatsvinden in goed overleg met u. Uiteraard zijn zij wel telefonisch of per e-mail te bereiken om u van advies te voorzien.

Mocht u op afstand graag inhoudelijk contact willen hebben met een van onze collega’s dan kan dat uiteraard ook. Binnen RPS maken we gebruik van Microsoft Teams zo kunnen wij eenvoudig een videogesprek starten en zelfs documenten met u delen en aan u laten zien.

Onze website blijft 24/7 bereikbaar voor het aanvragen van onze diensten.

Overige maatregelen

Wij houden de berichtgeving van het RIVM nauwlettend in de gaten en hebben deze maatregelen opgevolgd. Om die reden:

  • werken medewerkers indien mogelijk vanuit huis;
  • zijn werkplekken zoveel mogelijk gespreid;
  • werken we in ploegendiensten;
  • lunchen collega’s niet gezamenlijk;
  • vinden er geen overleggen plaats waarbij meerdere personen zijn betrokken;
  • zijn strenge hygiënemaatregelen ingevoerd, waaronder het extra handen wassen, extra schoonmaakbeurten, voldoende ventilatie van de werkplekken en géén handen schudden.

Samen verder, samen sterker!

Ondanks deze maatregelen staan wij nog steeds klaar om u verder te helpen, ook in deze bijzondere tijd. Mocht u vragen hebben over de maatregelen die wij nemen of wenst u gewoon in contact met ons te treden dan kunt u bellen naar: 088 99 04 500 of kijk op: www.rps.nl/contact