Arnhems Buiten kleurt groen met energielabel C

RPS verzorgt maatwerkadvies met zelf ontwikkelde rekenmatrix


Wie wil werken in een inspirerende werkomgeving komt bij Arnhems Buiten aan zijn trekken. Maar wie op dit parkachtig bedrijventerrein wil blijven genieten van dit bijzondere landschap en monumentale architectuur staat voor een opgave. Want vanaf 1 januari 2023 geldt minimaal energielabel C voor de niet-monumentale gebouwen met kantoorfunctie. RPS helpt vastgoedeigenaar Propertize niet alleen daaraan te voldoen, maar ook met het kiezen van weloverwogen maatregelen. Benieuwd hoe dat verloopt met de inzet van een zelfontwikkelde rekenmatrix? Lees het in deze case.

Arnhems Buiten ligt aan de Utrechtseweg in Arnhem. Het voormalige KEMA-terrein grossiert in monumenten, kunst en zeldzame bomen. Niet voor niets is het gehele gebied betiteld als rijksmonument dat ruimte biedt aan werken, ontmoeten en recreatie. Zo huisvest Arnhems Buiten een aantal innovatieve bedrijven die zich bezighouden met energie, certificering en milieutechnologie. Veel van deze bedrijven huren hun kantoorpanden van Propertize. De niet-monumentale gebouwen met kantoorfunctie dienen in 2023 minimaal te voldoen aan energielabel C.

RPS-case-arnhems-buiten
Arnhems Buiten grossiert in zeldzame bomen.

Project Details

Opdrachtgever

Propertize

Locatie

Arnhem

Sector

Vastgoed

Uitdaging

Propertize beschikt over een gebouwpotentieel van 20 panden. Na een eerste verkennend onderzoek blijven er 8 gebouwen over die mogelijk aan energielabel C moeten voldoen. Uit de inspectieronde van RPS blijkt dat dit uiteindelijk voor een aantal geldt. En dat deze nog niet voldoen aan de wettelijke verplichting.

Welke maatregelen moet Propertize dan concreet nemen? “Binnen de te adviseren duurzaamheidsmaatregelen gaat het om alles wat gebouwgebonden energie bespaart of duurzame energie opwekt”, legt betrokken projectleider Rutger Vroom van RPS uit. “Kan het gebouw beter geïsoleerd worden? Is er qua installaties iets te verbeteren? LED-verlichting met een energiezuinige schakeling? Zonnepanelen?”

Maar wat zijn dan de investeringskosten voor Propertize? Hoeveel besparen ze dan totaal aan energie? En wat is de terugverdientijd? Er is op dit moment nog geen landelijk gecertificeerde methodiek voorhanden om hiervoor een gedegen advies op te stellen.

RPS-case-arnhems-buiten
RPS-case-arnhems-buiten

Oplossing

Een belangrijk doel is energielabel C halen. RPS brengt de geometrie van de gebouwen in kaart, onderzoekt welke isolatiewaarden van toepassing zijn, kijkt welke installaties erin zitten en hoe alles geregeld wordt. Dat wordt ingevoerd in gecertificeerde software en daaruit volgt het energielabel. Een gecertificeerde methode om advies op te stellen is er tot op heden nog niet. RPS heeft zelf een rekenmodule ontwikkelt waarmee specifieke maatregelen per pand berekend kunnen worden die nodig zijn om energielabel C te halen.

Maatwerkadvies in een rekenmatrix? “Zo zou je het kunnen noemen”, beaamt Rutger. “Daarom hebben wij zelf deze rekentool ontwikkeld. Je krijgt een opsomming van de mogelijke maatregelen. En daarnaast per maatregel een overzicht van hoeveel energie je er per jaar mee bespaart en welke investering je ervoor moet doen. Daar kun je dan weer de terugverdientijd mee bepalen die het model ook voor je uitrekent en presenteert.”

RPS gebruikt de achterliggende berekeningen voor het energielabel als input voor het rekenmodel. Voordeel van het model is dat de in te voeren maatregelen direct gekoppeld zijn aan wat dit dan betekent voor de labelclassificering. Rutger legt uit: “Isoleer je bijvoorbeeld alleen het dak, dan laat het model bijvoorbeeld zien dat je op energielabel F uitkomt. Dan merk je uit het model op dat sommige maatregelen individueel niet zo gunstig zijn, maar wel als je ze collectief doorvoert. Dit heeft dan zowel een positief effect op het benodigde energielabel, C of beter, als op de terugverdientijd. Want die pakt dan vaak lager uit.”

De opdrachtgever kan vanuit haar wensen en mogelijkheden zelf meedenken met het door RPS aangedragen advies. “De ene opdrachtgever heeft de liquide middelen en vindt een snelle terugverdientijd belangrijk, terwijl de ander juist de goedkoopste optie wil omdat hij weinig budget heeft”, weet Rutger.

Als de gekozen maatregelen zijn uitgevoerd, moet het nieuwe energielabel nog wel geregistreerd worden in het landelijk systeem. “Soms loont het de moeite om tegen een extra investering een paar aanvullende maatregelen te nemen, zodat je wellicht zelfs aan label A voldoet. Hoewel dit nog niet wettelijk is vastgesteld, is het de verwachting dat kantoren in 2030 aan dat label moeten voldoen.”
En of die investering voor label A loont, daar is de rekenmatrix van RPS dan weer voor.

RPS-case-arnhems-buiten

Project Statistieken

40% De benodigde investering levert voor de onderzochte objecten een energiebesparing van ruim 40% op.
10.000 De investering levert een besparing op van ruim € 10.000 per jaar.

Gerelateerd nieuws

20.11.19

Asbestdak omzetten in duurzaam verdienmodel

In Overijssel maken ze werk van locaties met asbestdaken waar jongeren komen. Zo pakt manege de Zonnebeek uit Denenkamp voortvarend de handschoen op. Nadat ze de gratis asbestinventarisatie die de provincie voor verenigingen beschikbaar stelt door RPS heeft laten uitvoeren,…

15.06.20

RPS neemt vastgoed gemeente Utrecht onder de loep

De gemeente Utrecht heeft voor haar vastgoedportefeuille een tweejarige raamovereenkomst met RPS gesloten voor dienstverlening op het gebied van  NEN2767, MJOP, NEN2580 en EPA-U. Een uitdagende opdracht met bijzondere (rijks)monumenten, omlijst met een ambitieuze duurzaamheidsopgave. Inzicht in vastgoed Onder de…

20.12.18

Grip én zicht op duurzaamheid

  De provincie Zuid-Holland zet koers naar een herboren bestuursgebouw. Maar hoe laat je zien dat je duurzaam bezig bent? In gesprek met Hans Schouffoer, adviseur van het energietransitieteam, over het uitspreken, vaststellen en monitoren van duurzaamheidsambities. Een eyecatcher is…

30.04.20

Is mijn gebouw nog gezond na de lockdown?

Sinds het coronavirus ons land in de greep houdt, werken veel mensen thuis. Maar nu gebouwen al geruime tijd onbemand zijn, dienen er zich andere onzichtbare vijanden aan, zoals de legionellabacterie. Hoe ga je hier als gebouwbeheerder of -eigenaar mee…