Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen

RPS heeft ervoor gekozen om ‘klimaatbewust presteren’ te laten vastleggen in de CO2-prestatieladder, die door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) wordt gewaarborgd.

De CO2-prestatieladder is een handig instrument om vorm, en inhoud te geven aan duurzaam ondernemen. Wij sturen daarbij met name op concrete resultaten zoals beperking van CO2 uitstoot van zakelijk verkeer, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Dit geldt niet alleen voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij de uitvoering van onze projecten. Wij kiezen er bewust voor om haar relaties tijdens projecten te ondersteunen in de duurzaamheidsambitie.

RPS_gezonde_gebouwen_header

Doelstelling CO2 reductie

In ons energiemanagementprogramma is vastgelegd welke ambities wij hebben en welke keuzes wij hebben gemaakt binnen de CO2 prestatieladder. Het voorziet erin om aan de hand van ons CO2-beleid de reductiedoelstellingen te realiseren.Om CO2-reductie in de branche te bevorderen, neemt RPS actief deel aan diverse keteninitiatieven zoals het Dutch Green Building Council, het Rotterdam Climate initiative en het Sustainable Development Task Force van FIDIC-EFA.

Meer informatie

Downloads