BIM biedt Rotterdam efficiënt en duurzaam vastgoedbeheer


Slimmer
omgaan met de digitaliseringskansen binnen het beheer en onderhoud van je vastgoed. Welke gemeente wil dat nu niet? Reden voor de Rotterdam om de kansen voor de inzet van BIM (Bouwwerk Informatie Model) te verkennen. Daarmee krijg je sneller en betrouwbaarder inzicht in de hoeveelheden, producten en materialen.

Voor de gemeente Rotterdam heeft de introductie van prestatieovereenkomsten en de UAV-GC impact op het beheer- en onderhoudsbeleid. Het wordt belangrijker niet alleen het gebouw te ontwerpen en creëren, maar ook het beheer en onderhoud mee te nemen in het ontwerp, de materialisatie en de bouw.

De gemeente Rotterdam heeft RPS gevraagd een onderzoeksrapport uit te voeren naar de toepasbaarheid van BIM in de bestaande vastgoedportefeuille en de financiële consequenties daarvan.

Project Details

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Afdeling

Vastgoed

Locatie

Rotterdam

Diensten

Onderzoek toepasbaarheid BIM in de beheerfase

Uitdaging

Voor de gemeente Rotterdam heeft de introductie van prestatieovereenkomsten en de UAV-GC impact op het beheer- en onderhoudsbeleid. Het wordt belangrijker niet alleen het gebouw te ontwerpen en creëren, maar ook het beheer en onderhoud mee te nemen in het ontwerp, de materialisatie en de bouw.

Gebouwonderhoud en -beheer vergt een aanzienlijke investering. Ruim 90% van de totale kosten tijdens de levensduur van een gebouw is geen uitzondering. Om efficiënter, duurzamer en meer actueel te werken, wil de gemeente gebruik gaan maken van een BIM-model. Zo’n driedimensionaal model bevat essentiële informatie over meerdere aspecten van een gebouw of gebouwonderdeel. Denk hierbij data over ruimte, hoeveelheden (materiaalpaspoort), technische documentatie, verkoop en kosten.

De gemeente Rotterdam heeft RPS gevraagd een onderzoeksrapport uit te voeren naar de toepasbaarheid van BIM in de bestaande vastgoedportefeuille en de financiële consequenties daarvan.

Oplossing

RPS heeft onderzocht welke stappen er genomen dienen te worden om BIM te integreren binnen de (huidige) processen van de vastgoedafdeling van de gemeente Rotterdam.

Belangrijke punten hierbij waren:

  • Vaststellen eisen vanuit de toekomstige gebruikers en andere stakeholders binnen de gemeente, vastgelegd in een Programma van Eisen.
  • Onderzoek naar basisinformatiesystemen en het gebruik hiervan in relatie tot BIM.
  • Financiële consequenties van de implementatie van BIM.
  • Planning voor de implementatie van BIM
  • Aanbeveling welke vorm het meest geschikt is voor Rotterdam (inclusief financiële consequenties, planning en borging). Alle te nemen processtappen, inclusief de bijbehorende budgetten, zijn voor de gemeente inzichtelijk gemaakt. Zo kan de gemeente een gedegen besluit nemen over het wel of niet toepassen van BIM voor haar afdeling vastgoed.

RPS heeft hiervoor een projectteam samengesteld met een senior projectmanager die fungeert als eerste aanspreekpunt, een projectleider en adviseurs uit de Property-teams. Alle voorwaarden waren kortom aanwezig voor het creëren van een onderzoeksrapport dat Rotterdam verder brengt in het efficiënt en effectief toepassen van BIM.

Project Statistieken

2.175 Totaal objecten dat in gemeentelijk bezit is
1337 Aantal objecten maatschappelijk vastgoed
838 Aantal objecten commercieel vastgoed