Herinrichting veerstoep Bergambacht

De aanpak van de nieuwe Veerstoep in Bergambacht is vanuit meerdere doelen uniek. Zo voorziet het ontwerp niet alleen in een veiligere en efficiëntere infrastructuur. Ook zorgt het voor een aantrekkelijker leef-, woon- en werkgebied. Bekijk in de case hoe RPS dat met betrokken partijen inricht voor de gemeente Krimpenerwaard .

Voor de aanleg van de nieuwe Veerstoep in Bergambacht is voor de gemeente een 3D-visualisatie gemaakt. Bekijk de beelden en waan je je voor even alvast in het nieuw te ontwikkelen gebied.

Project Details

Projectnaam

Herinrichting Veerstoep Bergambacht

Locatie

Bergambacht

Sector

Waterbouw en – veiligheid

Uitdaging

Rijkswaterstaat kwam in 2015 met het initiatief een overnachtingshaven voor schepen aan te leggen ter hoogte van Bergambacht. Hiervoor moest de Veerstoep in eerste instantie 30 meter verlengd worden. Dat stuitte op weerstand vanuit de omgeving, omdat de nautische veiligheid van de veerpont mogelijk in het geding zou komen. Intussen had de gemeente ook al vastgesteld dat de oeverconstructie in slechte staat verkeerde en niet meer aan de moderne eisen voldeed. Het project raakte in impasse en lag ruim twee jaar stil. RPS werd gevraagd om een succesvolle doorstart te maken met een voor alle stakeholders gedragen ontwerp te komen.

RPS-case-herinrichting-veerstoep-bergambacht-1.3.3
RPS-case-herinrichting-veerstoep-bergambacht-1.3.3

Oplossing

Het basisontwerp van een landschapsarchitect vormde het vertrekpunt voor RPS. De banden met de stakeholders werden hierbij aangehaald om de eisen en wensen nadrukkelijker in beeld te krijgen. Zowel de verkeersafwikkeling van- en naar de veerpont, oeverconstructies en algehele inrichting van de omgeving moest worden verbeterd. Daarbij drongen ondernemers en andere belanghebbenden sterk aan op een integrale aanpak voor de herinrichting van de complete omgeving van de Veerstoep. De gesprekken gingen voortvarend, mede omdat RPS de weg kende door het eerder succesvol uitgevoerde dijkversterkingstraject Bergambacht-Schoonhoven.

Prioriteit nummer één in het ontwerp van RPS: de nautische en verkeersveiligheid. In de overnachtingshaven worden grote binnenvaartschepen afgemeerd. De nautische eisen zijn streng op het oog van veiligheid. Door de veerstoep in het aangepaste ontwerp ongeveer 30 meter naar het westen te verleggen komt er beter zicht op de rivier. De aanpassing van de nieuwe veerstoep zorgt ervoor dat het autoverkeer van en naar de veerpont soepeler zal verlopen en niet, zoals in de huidige situatie, in een haakse bocht.

Verder zorgen aanpassingen bij de af- en toeritten voor een betere scheiding tussen het fiets- en autoverkeer. Er komt onder meer een aparte fietsstrook voor fietsers. Daarnaast wordt het bestemmingsverkeer voor de veerpont en achtergelegen industriegebied beter van elkaar gescheiden.

Tegelijkertijd met bovenstaande ingrepen is er binnen het ontwerp ook naar gekeken de entree naar Bergambacht esthetisch te verbeteren. Het gebied wordt heringericht met onder meer nieuwe overconstructies van damwanden, kademuur en basaltglooiingen, aandacht voor groen en recreatie (boulevard en wandelpad). Ook komen er extra parkeerplaatsen voor het nabijgelegen restaurant. Zo ontstaat er een win-win situatie voor alle partijen en staat iedereen achter de succesvolle doorstart.

RPS-case-herinrichting-veerstoep-bergambacht

Project Statistieken

1,2 Miljoen mensen maken jaarlijks de oversteek met de veerpont.
2.500 Personenwagens en vrachtauto’s worden dagelijks overgezet.
75 Procent van de gebruikers zijn forensen die dagelijks met de veerpont de oversteek maken.