Projectbegeleiding meerjarenonderhoud Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht bezit een groot aantal monumentale gebouwen in de binnenstad. Ze zijn onder meer gelegen aan de Drift, Achter de Dom, het Janskerkhof en de Kromme Nieuwegracht. Hier kennen de panden van de faculteiten een rijke historie.

Het preventief onderhoud van deze gebouwen organiseert de universiteit vanuit meerjarenonderhoudsplannen. Voor het voorbereiden, in gang zetten en toezicht houden op de groot onderhoudswerkzaamheden aan de monumentale kassen en buitenschil van een pand achter de Dom zet de universiteit een projectleider van RPS in.

Project Details

Projectnaam

Projectbegeleiding onderhoud Universiteit Utrecht

Locatie

Utrecht (Binnenstad)

Diensten
  • Projectmanagement
  • Werkomschrijving laten opstellen en aanbesteden
  • Directievoering en toezicht
  • Bouwkostenmanagement
  • Duurzaamheidskansen onderzoeken
  • Uitvoering Flora- en faunawet
Sector

Facilitair

Uitdaging

De Universiteit Utrecht heeft haar gebouwen onderverdeeld in vier regio’s. Zij is voor haar onderhoudsprojecten aanbestedingsplichtig en handelt conform wet- en regelgeving. Voor de regio binnenstad met zijn monumentale panden is de Universiteit Utrecht op zoek naar projectleidingcapaciteit.

De onderhoudsprojecten volgen uit meerjarenonderhoudsplannen, aangevuld met specifieke eisen. Deze specifieke eisen gaan bijvoorbeeld over asbest, duurzaamheid, of het behoud van monumentaal karakter. Ook betreft het de renovatie van bijzondere bouwwerken, zoals de kas van de Oude Hortus in de botanische tuinen met monumentale kassen. De projectleider wordt gevraagd zelf alle verplichtingen (monumentaal, flora en fauna, asbest) uit te zoeken. De projectleider werkt de door de technisch onderhoudsmanager vastgestelde scope verder uit en stemt details af met stakeholders.

Utrecht-meerjarenonderhoud-rps
Utrecht-meerjarenonderhoud-rps

Oplossing

Universiteit Utrecht wil de panden uit de veertiende en vijftiende eeuw in ‘oorspronkelijke staat’ onderhouden met behoud van monumentaal karakter. Dit vraagt om projectbegeleiding met brede, praktijkgerichte kennis. RPS stelt zo’n projectleider beschikbaar die de projecten binnen de organisatie dirigeert. Hij bepaalt de projectkaders, stelt de projectraming op en stemt af met stakeholders. Ook geeft hij vorm aan het aanbestedingsbeleid. Verder heeft hij tijdens de voorbereidingen de bestaande werkomschrijvingen aangepast. Dit vormt de basis waarop hij ook de aanbestedingstrajecten voor de universiteit verzorgt en de uitvoering van dit onderhoud begeleidt.

Kas-Utrecht-meerjarenonderhoud-rps

Project Statistieken

42 Aantal panden in de binnenstad waar Universiteit Utrecht faciliteiten heeft.
600.000 Totaal aan bruto vloeroppervlak van de panden die Universiteit Utrecht in bezit heeft.
14 Het oudste gebouw binnen het project stamt uit de veertiende eeuw.