Asbest

Twee werkmaatschappijen binnen RPS staan garant voor ondersteuning binnen de complete asbestketen.

Heeft u te maken met asbest? Of is er sprake van asbestverdachte materialen? Twee werkmaatschappijen binnen RPS staan garant voor ondersteuning binnen de complete asbestketen. 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Victor van der Hoeven

Asbestinventarisatie en –advies

RPS advies- en ingenieursbureau heeft ervaren specialisten in huis om asbestinventarisaties tot in detail uit te voeren. Ook de coördinatie van een asbestsanerings- en beheertraject is bij ons in vertrouwde handen.

Asbestanalyse

RPS analyse bv ondersteunt u bij asbestanalyses en eindcontrolemetingen. Onze vaste en mobiele laboratoria zijn uitgerust met elektronenmicroscopie (SEM/EDX) en lichtmicroscopie. Zo voeren wij op elke locatie en tijdstip metingen en controles uit. Direct op locatie weten waar u aan toe bent? Informeer naar de innovatieve mobiele elektronenmicroscoop (SEM/EDX).

24-uurs calamiteitendienst

Bij calamiteiten en incidenten kunt u direct een beroep doen op ondersteuning. Hiervoor participeren onze laboranten, projectleiders en asbestinventariseerders (DIA) in de 24-uurs calamiteitendienst.

Opdrachtgevers

RPS heeft bewezen complexe en langdurige trajecten tot een goed einde te brengen. Opdrachtgevers bevinden zich onder meer in: (petrochemische) industrieën, bouw- en sloopbedrijven, arbodiensten, milieudiensten, milieuadviesbureau’s, ministeries, provincies en gemeentelijke instellingen.

Geaccrediteerd

RPS analyse is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie als inspectie-instelling (NEN-EN-ISO/IEC 17020) en testlaboratorium (NEN-EN-ISO 17025). De analyses behorende tot de scope van accreditatie zijn geregistreerd onder nummer L192. De scope van de inspectieaccreditatie is geregistreerd onder nummer I143.

RPS advies- en ingenieursbureau is voor de uitvoering van asbestinventarisaties gecertificeerd conform Procescertificaat Asbestinventarisatie.Verder is RPS analyse VCA* gecertificeerd en is RPS advies- en ingenieursbureau VCA** gecertificeerd. Naast de VCA certificering zijn beide werkmaatschappijen ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Kwaliteitsborging

De laboratoria van RPS werken volgens een kwaliteitssysteem dat uitgaat van de hoogste kwaliteitsnormen. Zij voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025, NEN-EN-ISO/IEC 17020 en ISO 9001. Een overzicht van onze accreditaties vindt u ook terug op de site van de Raad voor Accreditatie onder registratienummers L192 en I143.

Subdiensten

Asbest in bodem

Heeft u te maken met asbestverdacht materiaal in puin of bodem? Dan wilt u direct weten wat de mogelijke (gezondheids)risico’s zijn. Wij bieden ondersteuning binnen het complete traject. Van vooronderzoek tot en met de saneringsbegeleiding. Zo weet u niet alleen direct waar u aan toe bent, maar kunt u ook gericht actie ondernemen voor een veilige leef-, woon- of werkomgeving.

Asbestdaken in beeld

Eén asbestdak herkennen is niet lastig. Grote aantallen in complete steden bij verschillende type eigenaren maken het complexer. Waar bevinden die asbestdaken zich precies? Om wat voor type dak gaat het? En aan wie behoren ze toe? De RPS-identificatietool asbestdaken zorgt voor effectief samenspel tussen geo-informatie en asbestdeskundigheid. U ontvangt een betrouwbaar en kosteneffectief inzicht in de aanwezige asbestdaken binnen uw regio.

Asbestinspectie

Is uw omgeving na asbestverwijdering klaar voor vrijgave? Voor de eindcontrole na asbestverwijdering voert RPS analyse bv asbestmetingen en visuele inspecties uit conform de norm NEN 2990. U weet na onze eindcontrolemeting direct of de opgeleverde saneringslocatie voldoet aan de gestelde eisen in de normering. Het rapport met onze bevindingen ontvangt u direct op locatie.

Asbestinventarisatie

Heeft u te maken met asbestverdacht materiaal? Is aanvullend asbestonderzoek nodig voor risicobeoordeling op basis van NEN 2991? Wij ondersteunen u bij de coördinatie binnen de complete asbestketen. Van inventarisatie en advies tot en met saneringsbegeleiding en directievoering. 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Training asbestherkenning

Een belangrijke factor in het beheersen van asbestrisico’s is voorlichting en opleiding van gebouwgebruikers en werknemers. RPS verzorgt speciale trainingen op het gebied van asbestherkenning en bewustwording. Dit kan zowel in workshops als incompany.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.