Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die bestaan uit extreem kleine vezels. Hoewel asbest al sinds 1993 niet meer mag worden toegepast, komt het nog op tal van plekken voor. Zodra asbest wordt aangetroffen, moet het werk worden stilgelegd.

  • Asbest-inventarisatie (conform Procescertificaat Asbestinventarisatie)
  • Opstellen risicomatrix
  • Uitvoeren risico- en blootstellingsmetingen (NEN 2991)
  • Begeleiding en directievoering
  • Bodemonderzoek
  • Opstellen kostenraming en advisering
  • Digitaliseren gebouwinformatie
  • Opstellen asbestbeheersplannen
  • Opstellen en implementeren asbestbeleid
  • Vrijgaven-metingen

Calamiteiten

Neem voor calamiteiten en spoedanalyses direct contact op via telefoonnummer 0880 23 57 00.

Is er verdenking van asbest?
Neem dan direct contact op: Victor van der Hoeven

De asbestadviseurs van RPS hebben een lange staat van dienst. Niet voor niets neemt RPS deel aan de technische commissie Asbest van Fenelab. Deze kennis en ervaring betaalt zich terug in het vakmanschap en de kwaliteit. Na de inventarisatie krijgt u desgewenst begeleiding bij het saneringstraject. Van het opstellen van een plan van aanpak tot het beoordelen van de offertes. Onze gecertificeerde specialisten controleren en coördineren de sanering. Ook stellen we een opleveringsrapportage en beheersplan op. Met één aanspreekpunt bent u verzekerd van gedegen asbestonderzoek, projectmanagement en advies. Zo houden we de communicatielijnen kort waardoor elk traject vlot verloopt.

Snel antwoord

Voor de analyses beschikt RPS over eigen laboratoriumfaciliteiten. Met mobiele elektronenmicroscopie (SEM/EDX) kunnen wij u op locatie al van de uitslagen van analyses voor risicobeoordelingen (NEN 2991). Standaard leveren wij u binnen 5 werkdagen de resultaten. Bij spoed kan dit zelfs binnen een dag.

Blootstelling aan asbest

Asbest is vooral na 1950 veel gebruikt in gebouwen en schepen. Bij gebouwen uit de periode 1950-1993 moet dus rekening worden gehouden met de aanwezigheid van asbest, maar ook in oudere gebouwen komt het voor. Asbest werd in tal van materialen gebruikt, waaronder golfplaten, waterleidingen, vloerbedekking, remvoeringen, isolatiemateriaal en pakkingen.

Gezondheidsrisico’s asbest

Het inademen van asbestvezels kan zeer ernstige ziekten veroorzaken, zoals stoflongen, longvlieskanker en buikvlieskanker. De ingeademde vezels blijven in de longen zitten, waar ze jarenlang schade kunnen blijven toebrengen. Asbest valt dan ook onder de hoogste klasse van gevaarlijke stoffen en vraagt om specialistische kennis. Onze experts helpen u met deskundig onderzoek en advies.

RPS-asbestinspectie-5
RPS-asbestinspectie-5

Harry Nieuwesteeg - Operationeel Directeur

‘De asbestadviseurs van RPS hebben een lange staat van dienst. Niet voor niets neemt RPS deel aan de technische commissie Asbest van Fenelab. Deze kennis en ervaring betaalt zich terug in het vakmanschap en de kwaliteit.’

Harry-Nieuwesteeg---Operationeel-Directeur-Asbest