Asbestinventarisatie

Heeft u te maken met asbestverdacht materiaal? Is aanvullend asbestonderzoek nodig voor risicobeoordeling op basis van NEN 2991? Wij ondersteunen u bij de coördinatie binnen de complete asbestketen. Van inventarisatie en advies tot en met saneringsbegeleiding en directievoering. 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Asbesttraject coördineren

Vanuit locaties in Breda, Delft en Zwolle voeren we elk asbesttraject vlot, nauwkeurig en efficiënt voor u uit.

  • Asbestinventarisatie (conform Procescertificaat Asbestinventarisatie)
  • Opstellen risicomatrix
  • Uitvoeren risico- en blootstellingsmetingen (NEN 2991)
  • Begeleiding en directievoering
  • Bodemonderzoek
  • Opstellen kostenraming en advisering
  • Digitaliseren gebouwinformatie
  • Opstellen asbestbeheersplannen
  • Opstellen en implementeren asbestbeleid

Projectbegeleiding

Na de inventarisatie  krijgt u desgewenst begeleiding bij het saneringstraject. Van het opstellen van een plan van aanpak tot het beoordelen van de offertes. Onze specialisten controleren en coördineren de sanering. Ook stellen we een opleveringsrapportage en beheersplan op.

Multidisciplinair team

Onze asbestadviseurs hebben een lange staat van dienst. Dat betaalt zich terug in het vakmanschap en de kwaliteit. Soms is het van de belang gezondheid- en veiligheidsrisico’s nader te onderzoeken. We hebben arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, risicomanagers, ingenieurs, bouw- en bodemdeskundigen in huis die u ondersteunen bij alle fasen in een project.

NEN 2991

Voor de analyses beschikt RPS over eigen laboratoriumfaciliteiten. Met mobiele elektronenmicroscopie (SEM/EDX) voorzien wij u zelfs op locatie van de uitslagen van analyses voor risicobeoordelingen (NEN 2991). U weet afhankelijk van de specifieke omstandigheden direct waar u aan toe bent.

24-uurs calamiteitendienst

U krijgt één aanspreekpunt die garant staat voor gedegen asbestonderzoek, projectmanagement en advies. De communicatielijnen zijn kort waardoor elk traject vlot verloopt. Bij calamiteiten en incidenten kunt u altijd een beroep doen op onze 24-uurs calamiteitendienst. Neem voor calamiteiten en spoedanalyses direct contact op via telefoonnummer 0880 23 57 00.

RPS asbestinventarisatie
RPS asbestinventarisatie