Chroom 6

De gevaarlijk stof Chroom 6 kan in de luchtwegen terechtkomen en is kankerverwekkend. Ook kan Chroom 6 de vruchtbaarheid aantasten en leiden tot nierproblemen en astma. Onze specialisten meten de blootstelling aan Chroom 6 en geven advies voor passende (bron)maatregelen.

Wat is Chroom 6?
Chroom komt voor als een 2-, 3-, en 6- waardige verbinding. De gevaarlijke stof Chroom 6 hecht zich eenvoudig aan metalen en wordt onder andere verwerkt in verf, hout, plastic en metaal. Als deklaag of ingrediënt van bouwmaterialen biedt het extra stevigheid en bescherming tegen corrosie.

Chroom 6 en werkzaamheden
Bij het mechanisch bewerken van met chroom bevattende oppervlakten kan Chroom 6 vrijkomen. Bijvoorbeeld bij het stralen en coaten van metaal. Ook bij lasprocessen aan roestvrijstaal kan Chroom 6 vrijkomen. De schadelijkheid van lasrook is onder meer afhankelijk van het type lasproces, gebruikte materialen en de werksituatie.

Meten van Chroom 6
De grenswaarde voor Chroom 6 in lucht is recentelijk verlaagd. Daarmee is de noodzaak voor het in kaart brengen van de blootstelling toegenomen. Met metingen kunnen wij de grootte van het risico vaststellen. Ook voor advies hierover kunt u bij ons terecht. Naast luchtmetingen voeren onze specialisten veegmonsters uit om de vervuilingsgraad op de werkplek te bepalen.

Geaccrediteerd laboratorium
Het laboratorium van RPS analyse is door de Raad voor Accreditatie als testlaboratorium geaccrediteerd voor de analyse van Chroom 6 in luchtmonsters. U kunt onze scope van geaccrediteerde verrichtingen inzien op ww.rva.nl onder scope nummer L192.

Kwaliteitsborging
De laboratoria van RPS werken volgens een kwaliteitssysteem dat uitgaat van de hoogste kwaliteitsnormen. Zij voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025, NEN-EN-ISO/IEC 17020 en ISO 9001. Een overzicht van onze accreditaties vindt u ook terug op de site van de Raad voor Accreditatie onder registratienummers L192 en I143.

Werkt u met (gevaarlijke) stoffen? Dan wilt u de gezondheidsrisico’s voor uw medewerkers in kaart brengen. Wij beschikken over de meest moderne apparatuur en ervaren laboranten voor chemische analyses. U krijgt snel inzicht of er binnen uw omgeving concentraties aanwezig zijn die boven of onder de grenswaarde liggen.

> Chemische analyses

CHROOM 6