Biologische monitoring

Biologische monitoring of biomonitoring is het meten van gevaarlijke stoffen of afbraakproducten daarvan in een biologisch medium zoals bloed, urine of uitgeademde lucht.

Door het verzamelen en analyseren van deze monsters krijgt u inzicht in het daadwerkelijk blootstellingsniveau aan gevaarlijke stoffen bij medewerkers. Stoffen die goed met biologische monitoring gemeten kunnen worden zijn o.a. metalen (arseen, chroom, chroom-6, kobalt en lood), cytostatica, isocyanaten, PAK en vluchtige organische stoffen (benzeen, fenol, styreen en xylenen).

Bij biomonitoring wordt in tegenstelling tot de blootstellingsmetingen in de lucht, ook de blootstelling via de huid en via inslikken meegenomen. Naast het bepalen van beroepsmatige blootstelling kan biomonitoring ook inzicht geven in de effectiviteit van beheersmaatregelen of onderdeel zijn van periodieke monitoring van de blootstelling.

Voordelen van biologische monitoring

  • Biologische monitoring geeft een beeld van de beroepsmatige blootstelling via alle opnameroutes van het menselijk lichaam, de totaal opgenomen dosis wordt beoordeeld;
  • Het is veelal goedkoper dan bijvoorbeeld luchtmetingen;
  • De wijze van monstername is minder complex dan bij luchtmetingen en in geval van urine door medewerkers zelf uit te voeren;
  • Naast informatie over de blootstelling tijdens een werkdag of werkweek kan afhankelijk van de stof ook inzicht verkregen worden over lange termijn blootstelling;
  • Eenvoudig meten van blootstelling aan meerdere stoffen tegelijkertijd;
  • Detectie van onverwachte blootstellingsmomenten of blootstellingsroutes.

RPS helpt u bij het opzetten van een meetcampagne

RPS beschikt over geregistreerde arbeidshygiënisten die u kunnen adviseren over de mogelijkheden van biologische monitoring, het opzetten van een meetcampagne, het begeleiden van de monstername en het interpreteren en rapporteren van de meetresultaten. Ook geven zijn advies om uw werknemers te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s als gevolg van beroepsmatige blootstelling. RPS werkt hierbij nou samen met uw bedrijfsarts en/of kunnen dit, indien U dit wenst, in samenwerking met een specialistisch bureau op het gebied van klinische arbeidsgeneeskunde ook medische expertise aanbieden.

Gerelateerd nieuws

03.08.22

Hoe stofvrij werk jij op de bouwplaats?

Je staat er met de zaag, boor of schuurmachine in de hand vaak niet bij stil. Dat stof mogelijk schadelijk is voor je gezondheid. Om beroepsziekten terug te dringen, moeten de gereedschappen waarmee gewerkt wordt, zorgen voor lage emissies. Maar…

27.07.22

Biomonitoring bewaakt en stimuleert veilig werken

Wie als werknemer wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen moet de garantie hebben dat hij zijn werk veilig kan doen. Toch worstelen veel werkgevers met het kiezen van de juiste meetmethodes. Energiebedrijf RWE, haar industriële reiniger REYM en RPS vinden elkaar…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?