Chroom-6

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die in de luchtwegen terecht kan komen.

De gevaarlijk stof Chroom-6 kan in de luchtwegen terechtkomen en is kankerverwekkend. Ook kan Chroom-6 de vruchtbaarheid aantasten en leiden tot nierproblemen en astma. Onze specialisten meten de blootstelling aan Chroom-6 en geven advies voor passende (bron)maatregelen.

Jan Willem Peters

Arbeidshygiëne

Wat is Chroom-6?

Chroom komt voor als een 2-, 3-, en 6- waardige verbinding. De gevaarlijke stof Chroom-6 hecht zich eenvoudig aan metalen en wordt onder andere verwerkt in verf, hout, plastic en metaal. Als deklaag of ingrediënt van bouwmaterialen biedt het extra stevigheid en bescherming tegen corrosie.

Chroom-6 en werkzaamheden

Bij het mechanisch bewerken van met chroom bevattende oppervlakten kan Chroom-6 vrijkomen. Bijvoorbeeld bij het stralen en coaten van metaal. Ook bij lasprocessen aan roestvrijstaal kan Chroom-6 vrijkomen. De schadelijkheid van lasrook is onder meer afhankelijk van het type lasproces, gebruikte materialen en de werksituatie.

Meten van Chroom-6

De grenswaarde voor Chroom-6 in lucht is recentelijk verlaagd. Daarmee is de noodzaak voor het in kaart brengen van de blootstelling toegenomen. RPS kan met metingen de grootte van het risico vaststellen. Ook voor advies hierover kunt u bij ons terecht. Naast luchtmetingen voeren onze specialisten veegmonsters uit om de vervuilingsgraad op de werkplek te bepalen.

Geaccrediteerd laboratorium

Het laboratorium van RPS analyse is door de Raad voor Accreditatie als testlaboratorium geaccrediteerd voor de analyse van Chroom-6 in luchtmonsters. U kunt onze scope van geaccrediteerde verrichtingen inzien op ww.rva.nl onder scope nummer L192.

Kwaliteitsborging

De laboratoria van RPS werken volgens een kwaliteitssysteem dat uitgaat van de hoogste kwaliteitsnormen. Zij voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025, NEN-EN-ISO/IEC 17020 en ISO 9001. Een overzicht van onze accreditaties vindt u ook terug op de site van de Raad voor Accreditatie onder registratienummers L192 en I143.

Bekijk het laatste Chroom-6 nieuws van RPS

RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.