Houtstof

Houtstof lijkt wellicht onschuldig doordat het een natuurlijk product is. Bij bepaalde bewerkingen van hout kan echter een dusdanige hoeveelheid houtstof vrijkomen dat werknemers kans lopen op gezondheidsschade. Bovendien kan houtstof kankerverwekkend zijn. De blootstelling aan houtstof moet daarom beoordeeld worden als onderdeel van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

  • Professionele metingen
  • Vakkundige analyses
  • Deskundig advies
  • Concrete, werkbare maatregelen

Werkt u met houtstof? Neem dan contact op voor onderbouwd advies: Jan Kegelaer.

Blootstelling aan houtstof

De gecertificeerde arbeidshygiënisten van RPS zijn echte experts op het gebied van houtstof. Via gespecialiseerde metingen identificeren zij voor u de aanwezigheid van schadelijk houtstof. Met hun kennis over verschillende mogelijkheden om blootstelling aan houtstof te verlagen, leveren ze concreet advies om de aanwezigheid van houtstof te verlagen. Hierbij wordt uitgegaan van de algemeen gehanteerde streefwaarde van 0,2 mg/m3 (de wettelijke grenswaarde van houtstof ligt op 2 mg/m3). Zo beschermt u uw medewerkers tegen schadelijke gezondheidseffecten én voldoet u aan de laatste wet- en regelgeving.

Blootstelling aan houtstof

Het meeste houtstof ontstaat bij machinale bewerkingen van hout, zoals schuren, zagen, frezen, boren en schaven. De hoeveelheid stof die vrijkomt, hangt samen met het materiaal dat wordt bewerkt. Ook het type gereedschap dat wordt gebruikt, de werkmethode die worden toegepast en de manier van schoonmaken hebben invloed op de hoeveelheid houtstof op de werkplek. De specialisten van RPS helpen u graag met hun kennis om tot een werkbare, veilige en gezonde manier van werken te komen.

Gezondheidsrisico’s houtstof

De effecten op de gezondheid verschillen enorm per houtsoort. Hardhout is geclassificeerd als een kankerverwekkende stof en dient met de grootste zorg te worden verwerkt. Veel houtsoorten bevatten stoffen die irriterend zijn voor huid, ogen en slijmvliezen. Ook zijn er veel houtsoorten die allergische reacties kunnen veroorzaken, zoals eczeem en astma. Als hout bewerkt is, bijvoorbeeld geïmpregneerd of geverfd, kunnen nog andere risico’s ontstaan bij de bewerking. Naast gezondheidsrisico’s, brengt houtstof in de lucht ook explosiegevaar met zich mee. De specialisten van RPS nemen het voorkomen van explosiegevaar mee in hun analyse en advies.

RPS-houtstof-meting-en-analyses-2
RPS-houtstof-meting-en-analyses-2

Gerelateerd nieuws

03.08.22

Hoe stofvrij werk jij op de bouwplaats?

Je staat er met de zaag, boor of schuurmachine in de hand vaak niet bij stil. Dat stof mogelijk schadelijk is voor je gezondheid. Om beroepsziekten terug te dringen, moeten de gereedschappen waarmee gewerkt wordt, zorgen voor lage emissies. Maar…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?