Kabels en leidingen

Engineering en haalbaarheidsstudie. Cultuurtechnische en geotechnische rapportages.

In Nederland ligt bijna 2 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Logisch dat bij elk aanleg- of reconstructieplan de ondergrondse infrastructuur een grote rol speelt. Hoe gaat u om met de planvorming en engineering? Wat komt er allemaal kijken bij de realisatie? En heeft u aan het omgevingsmanagement gedacht? RPS heeft alle disciplines in huis voor de aanleg van nieuwe tracés, het verleggen of aanpassen van kabels en leidingen. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

Jan Peter Tipker

Aanleggen van kabels en leidingen

De investeringen in kabels en leidingen groeien jaarlijks met 2,5 procent. Investeert u in duurzame energie? In de groei van glasvezelnetten? Of maakt u budget vrij voor het vervangen of uitbreiden van transportnetten? Wij helpen u bij het vinden van antwoorden.

Alle expertise onder één dak

Bij het aanleggen of aanpassen van kabel- en leidingtracés komt onze infrastructurele kracht naar voren. Die zetten wij in voor energiemaatschappijen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Zo ondersteunen wij u (of nemen deze taken geheel uit handen) op het gebied van:

 • Omgevingsmanagement
 • Coördinatie Kabels en Leidingen
 • Planstudies/Tracéstudies
 • Vestigen zakelijke rechten van opstal
 • Definitief ontwerp/procurement
 • Directievoering & toezicht

Conditionerende onderzoeken

RPS voert indien nodig conditionerende onderzoeken uit of adviseert op het gebied van:

 • Niet gesprongen explosieven
 • Archeologie
 • Geotechniek
 • Milieu/bodemverontreiniging
 • Ecologie (Flora- en faunawet)
 • Water/bemalingen
 • Asbest
 • Weg- en waterbouwkundige aspecten

Eén aanspreekpunt

U bent verzekerd van één aanspreekpunt die pro-actief met u meedenkt. Korte lijnen zorgen dat snelheid en kwaliteit gewaarborgd is binnen uw project. Altijd volgens een kosten-, milieu- en omgevingsbewuste aanpak. Niet denken vanuit problemen, maar vanuit oplossingen zit in onze genen. Vanuit een sterke persoonlijke betrokkenheid dragen wij zo bij aan het slagen van uw projecten.

Subdiensten

Training kabels en leidingen

Op zoek naar een veelzijdige praktijktraining voor de aanleg van kabels en leidingen? RPS heeft met N.V. Nederlandse Gasunie en IPC Groene Ruimte een uniek trainingsprogramma ontwikkeld. Daarin komen alle facetten van een kabel- en leidingtraject aan bod. Zo heeft u alle tools in handen voor het maken van betere en gerichtere keuzes binnen uw project.

Coördinatie kabels en leidingen

Of het nu gaat om de verbreding van wegen, de aanleg van een rotonde of het aanpassen van waterkeringen. Er slaagt geen enkel initiatief als u de ondergrondse infrastructuur voor aanvang van een project niet tijdig in het project betrekt. Daarmee voorkomt u financiële en reputatieschade bij eventuele stagnatie van het project.

Tracé engineering

Is een verzwaring of verlegging van uw netwerk noodzakelijk? Of een nieuwaanleg voor het leveren van energie of uw pijpleidingtransport? Wij ondersteunen u bij het optimaliseren van uw tracés. Van planvorming en tracé-engineering tot en met realisatie. Dit doen we op basis van jarenlange ervaring en goede contacten met de bevoegd gezagen en andere netwerkbeheerders. Zo komt u tijdens een project nooit voor verrassingen te staan.

Vergunningenmanagement

Het overkomt iedereen weleens. Projecten waarbij een vergunningsaanvraag is vergeten. Of projecten waarbij proceduretijden niet zijn meegenomen in de planning. U wilt toch niet het risico lopen dat uw aanvraag onvolledig is, tot onvoorziene kosten leidt, of zelfs wordt afgekeurd? Met ons team van vergunningenadviseurs voorkomt u dat. Wij begeleiden u van a tot z bij een vergunningaanvraag.

Recht van opstal

Bij het vestigen van een zakelijk recht van opstal komt veel kijken. Technische kennis over kabels en leidingen is vereist. Juridische expertise noodzakelijk. Ervaring met zowel particuliere partijen als overheden een must. Op zoek naar een partner die al deze facetten beheerst? Met een multidisciplinair team begeleiden wij u van a tot z. Onze missie: alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Onze belofte: U komt niet voor verrassingen te staan.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.