Recht van opstal

Bij het vestigen van een zakelijk recht van opstal komt veel kijken. Technische kennis over kabels en leidingen is vereist. Juridische expertise noodzakelijk. Ervaring met zowel particuliere partijen als overheden een must. Op zoek naar een partner die al deze facetten beheerst? Met een multidisciplinair team begeleiden wij u van a tot z. Onze missie: alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Onze belofte: U komt niet voor verrassingen te staan.

Integrale aanpak

Bij het vestigen van het zakelijk recht van opstal is een integrale aanpak onmisbaar. Daarom beschikken wij over een team van zeventien verschillende professionals. Daarin komt alle juridische, technisch en cultuurtechnische kennis samen. Loopt het bij de grondeigenaar stroef, dan kunnen we snel schakelen. Daarmee is een flexibele aanpak van uw project gewaarborgd.

Meerdere disciplines

Kabel- en leidingtrajecten kennen voor ons geen geheimen. Van oudsher zijn wij betrokken bij het realiseren van kleine en grote projecten. Van haalbaarheidsonderzoeken en tracé engineering tot de fotografisch bouwkundige opname en wegenschouw. Ook voor expertise op het gebied van natuurwaterbodem en asbest. Kennis en ervaring die van pas komt bij het vestigen van elk zakelijk recht van opstal.

Taal van de grondeigenaren

Als ervaringsdeskundige weten we hoe belangrijk kennis van de grondeigenaar is. Agrariërs, bedrijven particulieren en woningcorporaties vergen een andere aanpak. Of wat te denken van de culturele verschillen die binnen Nederland van invloed kunnen zijn. We hebben niet alleen ruime ervaring binnen de agrarische sector en stedelijk gebied, maar ook met de nutsbedrijven. Met een landelijke dekking spreken we de taal van elke provincie.

Afhandeling naschade

Na afloop van de aanlegwerkzaamheden taxeren onze specialisten in het veld de schade van het gebruik van de werkstrook. Zoals de exploitatieschade van gewassen bij een agrarisch bedrijf. De taal van de agrariërs kent voor ons geen geheimen. Dat komt van pas in de communicatie over de voorgenomen werkzaamheden en eventuele knelpunten.

RPS_recht-van-opstal-46
RPS_recht-van-opstal-46

Traject uit handen

Bent u leidingbeheerder? Dan wilt u de ligging van kabels en leidingen waarborgen. Hiervoor dient u voor de aanleg van het tracé afspraken te maken met de eigenaren en gebruikers van alle in het tracé liggende percelen. Met de grondeigenaar vestigt u een zakelijk recht van opstal en met de gebruiker sluit u een pachtersverklaring af. Wij nemen u het complete traject uit handen:

  • Kadastrale inventarisatie
  • Afsluiten van overeenkomst met grondeigenaren en gebruikers
  • Opstellen hoofddossier en notarieel gereed maken
  • Gewasschade taxatie en afhandelen naschade
  • Voorbereiden BP (Belemmeringen Wet Privaatrecht)

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?