Klimaatstresstest

Wat zijn de kwetsbare gebieden in uw stad? Hoe reageert uw infrastructuur op een hevige bui na langdurige droogte? Is uw rioolstelsel nog robuust genoeg ingericht? Met de klimaatstresstest zoeken we samen met u de grenzen op van wat uw watersysteem, riolering en openbare ruimte aankan.

Toekomstbestendig inrichten
Met de klimaatstresstest zoeken wij voor u de grenzen op van wat uw watersysteem en openbare ruimte aankan. We maken de knelpunten inzichtelijk. Zo krijgt u niet alleen inzicht in welke delen van uw stad onder water komen te staan. Ook geeft het een beeld welke gebieden het meest gevoelig zijn voor temperatuurstijgingen. Met de resultaten neemt u effectieve en toekomstbestendige maatregelen voor een klimaatbestendige inrichting.

Kwetsbare plekken in beeld
Met geavanceerde rekentools simuleren we een echte hevige bui na die recent is gevallen. Dit doen we door het vertalen van landelijke en wereldwijde data over klimaateffecten naar het schaalniveau van uw stad, wijk of buurt. Zo heeft u in één oogopslag een beeld van de kwetsbare plekken binnen uw openbare ruimte. Door de informatiestromen uit de rekentools te koppelen, schatten we vervolgens in welke maatregelen het meest effectief zijn.

Klimaatstresstest - City Flood Model
Impressie van een water-over-straat/perceel berekening van een stedelijk gebied met City Flood Model (blauw, paars, oranje en rood zijn de overstromingsgevoelige gebieden).

Kaders stellen
Bij het bestrijden van wateroverlast en hittestress heeft u te maken met diverse partijen. Denk aan ontwerpers, rioolbeheerders, bestuurders en burgers. Elk met hun eigen wensen en behoeften. De uitkomsten van de klimaatstresstest helpen bij het zoeken naar de gezamenlijke belangen. Zo krijgt u alle partijen op één lijn om te komen tot een goed ontwerp.

Het behoud van een mooi en veilig Nederland. Dat is de missie waar wij met onze opdrachtgevers naar streven. Dit doen we door het werken aan gebiedsplannen waarin water, natuur, landschap en recreatie centraal staan. Van kleine ontwerpen tot het integraal opstellen van complexere inrichtingsprojecten. Door het combineren van diverse disciplines zijn we ook voor u in staat een stap verder te denken.

> Inrichting landelijk gebied

Het stedelijk gebied is een dynamische omgeving. Er zijn voortdurend ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde. Nieuwe bouwmassa’s ontstaan, openbare ruimtes worden opnieuw ingericht. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan gebiedsplannen waarin het leefbaar en bruikbaar houden van de openbare ruimte centraal staan.

> Inrichting stedelijk gebied

KLIMAATSTRESSTEST