Landmeten en Geo-informatie

Schakel tussen ontwerp en uitvoering van nieuwbouw- en reconstructieprojecten.

De start van elk project begint met de juiste uitgangspunten. Wat zijn mijn grenzen, hoe is de situatie nu, wat is er bekend over de historie, wat zit er onder de grond en welke regels gelden hier? RPS advies- en ingenieursbureau kan u in alle facetten ondersteunen om een zo optimaal mogelijk verloop van het project te realiseren.

Onze afdeling Landmeten en Geo-informatie staat voor u klaar met een verscheidenheid aan diensten en technieken binnen alle fases van ontwerp tot beheer. Samenwerken loopt als een rode draad door alle projecten. Samen met de opdrachtgever en waar nodig extra capaciteit en kunde van een grote pool aan partners is er geen project dat we niet uit kunnen voeren.

Landmeten en Geo-informatie

Dagelijks zijn onze specialisten in heel Nederland bezig met het inwinnen van de bestaande situatie, het vertalen van het ontwerp tijdens uitvoering en het beheren van geo-informatie.

Ons dienstenpakket is erop gericht om samen met onze opdrachtgever zijn vraag te vertalen naar een betrouwbare en heldere oplossing. Met onze specialisten, (eigen) software en de modernste technieken staan wij 24/7 voor u klaar. Wij staan voor nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, capaciteit, flexibiliteit en klantgerichtheid. Wij kunnen uw data omzetten naar informatie die er voor u toe doet.

Dit doen wij vanuit 3 disciplines, te weten Landmeten, Maatvoeren en Geo-informatie.

Jurgen Slijkerman

Operationeel directeur

Subdiensten

Maatvoeren

Tijdens de uitvoering van een project is het van essentieel belang de juiste informatie te vertalen van ontwerp naar uitvoering. RPS heeft in de loop der jaren een manier van werken ontwikkeld waar faalkosten door onjuiste informatie tot een minimum worden beperkt. RPS werkt veelal in het bouwteam om korte lijnen te houden en zodoende snel te kunnen reageren. <br /> <br /> RPS bezit het vakmanschap in uitzetten en maatvoeren. Als het gaat om een betrouwbare grondslag, de juiste uitgangspunten definiëren, een correcte maatvoering en een volledige revisie, is RPS de juiste partner voor u.

Geo-informatie

Efficiënte en economische projectontwikkeling en assetmanagement vereisen, in toenemende mate, het gebruik van vele (geo)databronnen met een enorme diversiteit. <br /> <br /> Een multidisciplinair projectteam werkt alleen dan optimaal als het de vereiste geodata tijd- en plaatsonafhankelijk kan raadplegen en bewerken. <br /> <br /> De geo-professionals binnen het team Landmeten en Geo-informatie hebben voor hun externe en interne klanten een uniek data-concept ontwikkeld dat te allen tijde toegang biedt tot alle relevante geodata.

Datahuishouding

Publieke en private partijen ondersteunen bij het op orde brengen en houden van hun datahuishouding. Met een praktische inslag en liefde voor het vak. Dat is waar onze landmeters en geo-specialisten dagelijks invulling aan geven. Wij beheersen de complete cyclus. Ook kunnen wij uw organisatie in elke stap afzonderlijk begeleiden.<br /> <br /> Met de in eigen huis geconfigureerde Collector Apps zijn wij in staat om op locatie snel en realtime geodata te beoordelen en te actualiseren. Maatwerk voor elk project. Onze specialisten laten u graag zien wat de mogelijkheden zijn.<br /> <br />

Detacheren

Wanneer de werkzaamheden een direct sturende rol van de opdrachtgever vereisen of indien gegevens bijvoorbeeld vanuit veiligheidsoverwegingen of technische omstandigheden uitsluitend vanaf de werkplek van de opdrachtgever benaderbaar zijn, voeren onze geo-professionals de werkzaamheden ook uit op uw kantoor. <br /> <br /> In overleg met u bepalen we de meest gewenste samenwerkingsvorm voor een korte of langere periode, fulltime of voor een aantal uren per week, waarbij onze medewerker gebruikt maakt van het equipement van de opdrachtgever of eigen apparatuur en/of programmatuur meebrengt.<br /> <br /> Grote organisaties als Rijkswaterstaat of de Gasunie maar ook waterschappen kiezen veelvuldig voor een dergelijke samenwerking.<br />

Gebiedsgericht Informatie Model

Met deze gereedschapskist is het een ABC’tje om op basis van alle beschikbare data een Gebiedsgericht Informatie Model (GIM) te maken dat als datafundament dient voor verdere projectontwikkeling. <br /> <br /> Onze geo-professionals brengen al deze data samen via een GIS- portaal op één unieke plek, beoordelen en analyseren deze en completeren de data in voorkomende gevallen met alle beschikbare landmeetkundige inwinningstechnieken die het team in huis heeft.<br /> <br /> De data is tijd- en plaats onafhankelijk beschikbaar en zeer eenvoudig toegankelijk via een gebruikersvriendelijke webserver en kan worden gedeeld met de opdrachtgever.<br /> <br />

Landmeten

Het vastleggen van de omgeving is een van oudsher belangrijke dienst bij RPS. Met de traditionele inwintechnieken van GPS en TotalStation tot de modernste technieken van stereo-fotogrammetrie en 3D-laserscannen. <br /> <br /> RPS weet de vraag van de opdrachtgever moeiteloos te vertalen naar een snelle en betrouwbare combinatie van inwinmethodes. <br /> <br /> Vele overheidsinstanties (gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, Kadaster en waterschappen), advies- en ingenieursbureaus, projectontwikkelaars en aannemers behoren tot onze opdrachtgevers.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk onze disclaimer.