Landmeten en geo-informatie

Geo-informatie loopt als een rode draad door uw organisatie. De basisgegevens moeten perfect zijn, anders ontbreekt het fundament voor vervolgstappen. Dit kan voor uw bedrijfsvoering tot grote (financiële) risico’s leiden. Het verzamelen, ordenen en analyseren van data ligt aan de basis van ons bestaan. Toepasbaar voor objectieve adviezen en doelmatige oplossingen waarmee u verder kunt.

Landmeten en geo-informatie
Spoormaatvoering Landmeten en geo-informatie - video 1

Datahuishouding op orde
Publieke en private partijen ondersteunen bij het op orde brengen en houden van hun datahuishouding. Met een praktische inslag en liefde voor het vak. Dat is waar onze landmeters en geo-specialisten dagelijks invulling aan geven. Wij beheersen de complete cyclus. Ook kunnen we uw organisatie in elke stap afzonderlijk begeleiden.

Integrale projecten
Korte lijnen binnen onze organisatie zorgen ervoor dat we projecten multidisciplinair over diverse werkvelden kunnen oppakken. We hebben disciplines in huis op het gebied van stedelijke en landelijke inrichting, natte en droge infrastructuur. Juist dit samenspel onderscheidt ons in de markt.

Eén aanspreekpunt
Tijdens projecten krijgt u één vast aanspreekpunt. Iemand die houdt van aanpakken met een kritische reflectie naar zijn of haar eigen presteren. Een betrokken sparringpartner die uw belangen behartigt en tijdens de processtappen vaak ook letterlijk zelf met de voeten in de klei staat.

INTERESSANT

TEAM LANDMETEN EN GEO-INFORMATIE

LANDMETEN EN GEO-INFORMATIE