Geo-Info

Het team Geo-informatie is verantwoordelijk voor de ontsluiting en verrijking van een betrouwbare dataset. Advisering speelt hierin een belangrijke rol. Welke informatie moet waar worden ontsloten, wie mag wat doen en hoe wordt dit allemaal geregeld.

ArcGIS Online

Wanneer een nieuwe dataset wordt aangeboden zal deze eerst gevalideerd en geanalyseerd worden voordat hij wordt ontsloten. Vervolgens wordt de dataset toegevoegd aan de eenvoudige en duidelijke raadpleeg- en muteer- omgeving voor de gebruikers.

Dit kan op kantoor zijn voor het verrijken van nieuwe aanvullende informatie aan het project, alsmede het vastleggen van de inspectieresultaten buiten. Het platform wat door RPS gebruikt wordt, is ArcGIS Online.

Een betrouwbare en multifunctionele omgeving waar de huidige wensen goed in vertaald kunnen worden. Gecombineerd met onze collector-app en eigen ontwikkelde formulieren in Survey123 kunnen we gestandaardiseerde processen inzetten voor een efficiënt, volledig en betrouwbaar resultaat.

RPS-Arcgisonline---geo-informatie
RPS-Arcgisonline---geo-informatie