Deformatiemetingen

Schade aan objecten kan ontstaan door vervorming of verplaatsing. Soms onaangekondigd en veelal door (uit te voeren) werkzaamheden in de nabije omgeving.

Nauwkeurige en betrouwbare metingen

RPS beschikt over een team aan specialisten dat hoog nauwkeurige, betrouwbare metingen uitvoert die leiden tot een concrete uitspraak over de wijze waarop objecten vervormen of verplaatsen.

Op basis van die specifieke meetresultaten krijgt u input, zodat u het benodigde onderhoud kunt vaststellen of dat u tijdig maatregelen kunt nemen om gevaarlijke situaties en schade te voorkomen.

Inspectie en onderhoudsprogramma’s, risicobeheersing bij bouwprojecten en continue monitoring zijn de vakgebieden waarin wij ons gespecialiseerd hebben.

RPS-landmeten---deformatiemetingen-2
RPS-landmeten---deformatiemetingen-2