Bouw

Bouwprojecten kunnen door onze ervaren bouwmaatvoerders begeleid worden. Vanaf de opzet van een betrouwbare meetkundige grondslag, de hoofdmaatvoering en detailmaatvoering in alle fases van het bouwproces tot aan de gewenste revisies; wij kunnen u helpen om de maatvoering correct en soepel te laten verlopen.

Afstemming vindt plaats met de verschillende onderaannemers, zodat de juiste tekeningen worden gebruikt om faalkosten te minimaliseren en de geplande doorlooptijd te halen.