Legionella risicoanalyse


Bent u eigenaar of beheerder van een zogenaamde prioritaire instelling, zoals een ziekenhuis, zorginstelling, kampeerterrein, hotelaccommodatie, sauna, penitentiaire inrichting of behandelcentra met overnachtingsmogelijkheid?

Dan bent u volgens het Drinkwaterbesluit verplicht om een legionella risicoanalyse te laten uitvoeren en een legionella beheersplan te hebben welke is opgesteld door een adviesbureau met BRL 6010 certificering. De risicoanalyse en het legionella beheersplan moeten voor de toezichthouder ter inzage liggen op de locatie van de installatie.

BRL6010 risicoanalyse

RPS kan deze BRL6010 risicoanalyse voor u verzorgen. Wij controleren, tevens aan de hand van technische tekeningen, op uw locatie de totale drinkwaterinstallatie. Hiermee worden alle technische- en gebruikers risico’s in kaart te brengen o.a. middels temperatuurmetingen. Tevens nemen we eventueel watermonsters en onderzoeken deze in ons eigen laboratorium. Zo kan worden vastgesteld of het aantal legionellabacteriën binnen de wettelijke toegestane norm valt.

Ten behoeve van de risicoanalyse wordt gewerkt conform ISSO-Handleiding 55.1. In het algemeen kan namelijk worden gesteld dat bij een correcte toepassing hiervan wordt voldaan aan de eisen die het Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4, stelt aan de risicoanalyse en het beheersplan. Hiermee heeft men tevens aan de eisen voldaan die men in redelijkheid kan stellen m.b.t. legionella-veiligheid van leidingwaterinstallaties.

De risicoanalyse moeten worden herzien zodra er relevante wijzigingen optreden. U kunt hierbij denken aan aanpassingen in de installatie, wijzigingen in de omgevingsfactoren en gebruik van de installatie die niet zijn voorzien bij het uitvoeren van de eerdere risicoanalyse. De herziening van de risicoanalyse dient uiterlijk drie maanden na de wijziging uitgevoerd te worden. Eventueel wordt een jaarlijkse audit toegepast waarmee steeds wordt gezorgd voor een geactualiseerde risicoanalyse. Onze adviseurs denken graag met u mee zodat maatwerk wordt geleverd.

Bent u eigenaar van een zogenaamde niet-prioritaire instelling, zoals een kantoorgebouw, school, sportschool of een fabriek? U kunt dan een NEN1006 keuring laten uitvoeren om te voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving. Zie onze pagina NEN1006 voor meer informatie.

Drinkwater monstername
Drinkwater monstername

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?