Microbiologische analyses

Arbo- en milieu gerelateerde analyses.

Microbiologie is een belangrijk onderdeel van de arbo- en milieuwetgeving. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling hiervan. Op basis van uw meetplan voeren we alle microbiologische monsternames voor u uit. Onze specialisten maken daarbij gebruik van gevalideerde analyse- en onderzoeksmethoden waaronder de MALDI-TOF.

Jan Kegelaer

Luchtonderzoek

Gemiddeld besteden we 80 procent van onze tijd in gebouwen. Aandacht voor het binnenmilieu is daarom van groot belang voor de gezondheid. Bacteriën, schimmels en gisten hebben een negatieve invloed op het binnenklimaat. Wij beschikken over de meest moderne apparatuur en ervaren laboranten voor het uitvoeren van microbiologische analyses.

  • Bacteriën, gisten en schimmels inclusief determinatie
  • Endotoxineonderzoek
  • Histamine

Wateronderzoek

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen variëren van griep tot longontsteking. Besmetting vindt plaats door blootstelling aan aerosolen waardoor mensen de bacteriën inademen. Legionella kan zich onder meer ontwikkelen in leiding- en proceswater, zoals koelwater in koeltorens, of sproeiwater bij tuincentra. RPS verzorgt gecertificeerde monstername en analyse.

  • Legionella in drink- en proceswater
  • Serotypering legionella
  • Kiemgetal bepaling

Oppervlakteonderzoek

Micro-organismen verspreiden zich via de lucht en slaan neer op oppervlakken. Door contactverspreiding worden deze micro-organismen overgebracht naar de mens. U kunt de oppervlakken bemonsteren door het nemen van een afdruk met een specifieke voedingsbodem. Deze wordt op het laboratorium geïntubeerd waarna een telling of determinatie kan ontstaan. Met het resultaat kunt u een uitspraak doen over de verontreiniging. En de effectiviteit van schoonmaakwerkzaamheden toetsen.

  • Bacteriën, gisten en schimmels
  • Huisstofmijt

MALDI-TOF

De MALDI-TOF beschikt over een geavanceerde techniek. Op een metalen monsterplaatje strijkt de analist eerst een kleine hoeveelheid van de bacteriestam af. Vervolgens behandelt hij de bacteriën met een chemische stof. Daardoor breken de cellen open en komen de eiwitten vrij. Het verschil in de eiwitlading zorgt ervoor dat de kleinere eiwitmoleculen de detector sneller bereiken dan de grote. Op deze wijze ontstaat een uniek en soort specifiek massaspectrum. De identificatie van een onbekende bacterie gebeurt door een verkregen spectrum te vergelijken met referentiespectra in de database van de MALDI-TOF. Dit stelt de analist in staat het soort en type binnen een paar minuten te identificeren.

Huur apparatuur

Wilt u de monstername liever in eigen beheer uitvoeren? U kunt bij ons apparatuur voor microbiologische monstername huren. De apparatuur is uit voorraad leverbaar, gebruiksklaar en voorzien van kalibratie rapporten van de originele leverancier.

Betrouwbaarheid

RPS streeft naar perfecte kwaliteit en betrouwbaarheid. We maken gebruik van genormeerde bemonsteringstechnieken. Ook voldoen de RPS-laboratoria aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria, zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025. U kunt onze scope van geaccrediteerde verrichtingen inzien op www.rva.nl onder scope nummer L192.

Kwaliteitsborging

De laboratoria van RPS werken volgens een kwaliteitssysteem dat uitgaat van de hoogste kwaliteitsnormen. Zij voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025, NEN-EN-ISO/IEC 17020 en ISO 9001. Een overzicht van onze accreditaties vindt u ook terug op de site van de Raad voor Accreditatie onder registratienummers L192 en I143.

Subdiensten

Endotoxinen

Endotoxinen zijn lipopolysacharide-eiwitcomplexen afkomstig uit de celwand van gramnegatieve bacteriën. Bij beschadiging of dood van deze bacteriën komen endotoxinen vrij. Dit kan zowel binnen als buiten het menselijk lichaam gebeuren. De opname van endotoxinen vindt voornamelijk plaats door inhalatie.

Luchtmetingen bacteriën gisten en schimmels

De gemiddelde Nederlander brengt 80 tot 90% van zijn tijd binnen door. Thuis, maar ook op kantoor, op school, in winkels, ziekenhuizen, verpleeghuizen etc. Het is dan ook van het grootste belang dat het binnenmilieu in deze gebouwen van een dusdanige kwaliteit is dat gebouwgebruikers zich gezond en comfortabel voelen. Dat heeft ook een positief effect op de productiviteit.

Legionella

Om besmetting van personen met de Legionellabacterie te voorkomen, heeft de overheid voorwaarden gesteld aan leidingwater- en proceswaterinstallaties. Veel ondernemingen hebben al maatregelen getroffen om blootstelling te voorkomen, maar voldoen daarmee niet altijd aan de Arbowet of het Drinkwaterbesluit.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.