Natuurbeheer

Bezit of beheert u natuurgebieden, als particulier of als terreinbeherende organisatie? Versterk en waarborg de kwaliteit van uw landschap, natuur en cultuurhistorie met een breed gedragen beheerplan. Onze adviseurs combineren ruime strategische ervaring met ecologische kennis. Het gevolg is een gedegen beheerplan dat we uitwerken naar effectieve beheermaatregelen. Zo voorkomt u kapitaalvernietiging en behoudt u de natuurwaarden.

Beheerplan

U heeft veel tijd en moeite geïnvesteerd in de bestaande inrichting. Met een goed beheerplan blijven de resultaten behouden. Voor uw natuurbeheer doorlopen we met u de complete cyclus:

 • Beschrijven projectgebied
 • Opstellen visie en doel
 • Uitvoeren ecologische systeemanalyse
 • Uitvoeren omgevingsanalyse
 • Opstellen beheerplan

Beheermaatregelen

Beheermaatregelen

Een goed plan voor natuurbeheer is één. Maar de uitvoering bepaalt uw resultaat. Daarom werken wij het plan voor u concreet uit naar beheermaatregelen. Die hebben betrekking op factoren als:

 • Waterpeilbeheer
 • Begrazings- en bemestingsdruk
 • Maaifrequentie
 • Baggeren en opschonen van watergangen of (amfibieën)poelen
 • Sturing van recreatie en andere functies.

Voor wie?

Zowel landelijk als regionaal ondersteunen wij diverse doelgroepen bij het beheer en behoud van natuurwaarden:

 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • Provinciale landschappen
 • Gemeenten
 • Waterschappen
 • Natuur- en recreatieschappen
 • Agrarische natuurverenigingen

Agrarisch natuurbeheer

Boeren en andere particuliere grondeigenaren hebben de zorg voor natuur en landschap in het buitengebied opgepakt. Dit gebeurt op steeds meer plaatsen in Nederland, onder de noemer ‘agrarisch natuurbeheer’. Vanuit jarenlange ervaring en een breed netwerk verbinden wij opdrachtgevers aan professionele agrarische natuurverenigingen. U stimuleert daarmee lokale betrokkenheid en specifieke gebiedskennis. Bovendien creëert u zo meer draagvlak en een beter begrip voor úw werk. Daarmee vergroot u de kwaliteit van het natuurbeheer en werkt u efficiënter.

RPS natuurbeheer 1
RPS natuurbeheer 1

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.