Historisch vooronderzoek

RPS brengt met een historisch vooronderzoek de risico’s op het aantreffen van conventionele explosieven binnen een onderzoeksgebied in kaart.

Onze specialisten maken tijdens het vooronderzoek gebruik van diverse bronnen uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder luchtfoto’s en historische documenten uit verschillende archieven.

Vooraf verzamelen van informatie die nodig is om doelgericht bodemonderzoek te doen.

Uiteraard maken wij ook gebruik van naoorlogse bronnen en werken we nauw samen met onze collega’s in het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor beschikken wij naast een groot eigen archief ook over een internationaal netwerk van historici, onderzoeksinstellingen.

Hierdoor zijn wij in staat u een gedetailleerd en gefundeerd vooronderzoek aan te bieden waarmee u inzage krijgt in de eventuele risico’s van conventionele explosieven. Dit stelt u in staat om de risico’s te beheersen en voorkomt stagnatie doordat u plots een explosief in de bodem aantreft.

RPS_historisch vooronderzoek
RPS_historisch vooronderzoek

Historisch onderzoek bestaat uit

  • Raadplegen van literatuur,
  • Raadplegen van (inter)nationale, regionale en plaatselijke archieven,
  • Analyseren van munitieruimingen door de EOD,
  • Onderzoeken van gegevens van bombardementsvluchten,
  • Onderzoeken en analyseren van beschikbare luchtfoto’s.

Na ons onderzoek krijgt u een uitgebreide rapportage met CE-bodembelastingkaart. Indien gewenst kunnen wij u bij de daaruit voortvloeiende vervolgstappen adviseren en begeleiden.

Meer weten?

Meer weten over onze dienst historisch vooronderzoek? Neem direct contact op met onze OCE specialisten.