Risicoanalyse

Na het vooronderzoek kunt u ervoor kiezen om meer duidelijkheid te krijgen omtrent uw project en/of locatie. Het kan voorkomen dat de naoorlogse situatie dusdanig veranderd is dat de locatie niet meer als verdacht kan worden aangemerkt.

Wel of geen explosievenonderzoek?

Misschien kunnen uw werkzaamheden worden aangepast zodat u geen explosievenonderzoek hoeft uit te voeren. Door een extra risicoanalyse uit te voeren kunnen deze vragen worden beantwoord. Uiteraard kijken wij eerst aan de hand van het gedane vooronderzoek, de werktekeningen en uw werkzaamheden of het opstellen van een risicoanalyse zinvol is. In de meeste gevallen is in een zeer kort tijdsbestek duidelijk of uw werkzaamheden onder WSCS-OCE condities uitgevoerd moeten worden.

Wij kijken tijdens deze analyse altijd naar de verdachte gebieden en te verwachte explosieven die naar voren zijn gekomen tijdens het vooronderzoek. Daarnaast kijken wij ook naar het toekomstige gebruik van het gebied en uw uit te voeren werkzaamheden.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze OCE deskundigen. Zij helpen u graag verder.

RPS_OCE_risicoanalyse-2
RPS_OCE_risicoanalyse-2