Opsporen ontplofbare oorlogsresten

RPS begeleidt u van a tot z bij het opsporen van ontplofbare oorlogsresten (voorheen conventionele explosieven), zo dat u zich risicovrij en zorgeloos kan richten op uw kerntaak.

Grote delen van Nederland waren oorlogsgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Men is zich er meestal niet van bewust dat onze bodem nog een grote hoeveelheid aan ontplofbare oorlogsresten herbergt. Dit zijn veelal overblijfselen van de oorlog. Ontplofbare oorlogsresten kunnen zeer gevaarlijke situaties veroorzaken. RPS kan deze ontplofbare oorlogsresten opsporen en begeleidt u van a tot z. U kunt hierdoor risicovrij beginnen aan uw project.

Het komt regelmatig voor dat bij (land)bouwwerkzaamheden en bouwprojecten ontplofbare oorlogsresten gevonden worden en gevaar kunnen vormen voor de omgeving. Het daarom van groot belang dat ontplofbare oorlogsresten veilig en secuur worden opgeruimd. RPS kan middels verschillende detectiemethoden en explosievenonderzoek de locatie van het explosief nauwkeurig bepalen.

Hoe gaan wij voor u te werk?

Wij starten met vooronderzoek om zo te bepalen of een gebied verdacht is op ontplofbare oorlogsresten. Tijdens dit onderzoek bekijken we of er wel of geen oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Als een gebied verdacht is op ontplofbare oorlogsresten kan er een projectgeboden risicoanalyse worden uitgevoerd. Veelal gebeurt dit bij grote en complexe projecten. Onze adviseur kijkt naar de uit te voeren werkzaamheden en onderzoekt specifiek de daaruit voortvloeiende gevaren. Denk hierbij aan risico’s omtrent bodemverontreiniging en de gevaren van trillingen tijdens heiwerkzaamheden.

Vervolgens starten we met het detectieonderzoek. Dit is de eerste stap voor het in beeld brengen van eventueel aanwezige ontplofbare oorlogsresten. De resultaten van deze detectie worden verwerkt in een detectierapportage met bijbehorende tekening. Dit vormt de input voor het vervolgplan om het gebied vrij te geven.

Onze senior OOO-deskundigen selecteren de verdachte objecten uit de detectiedata en zetten dit uit met een GPS-systeem. Ons team van specialisten benadert de verdachte objecten en identificeert de ontplofbare oorlogsresten en stelt ze veilig tot aan overdracht aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).

Na afronding van het onderzoek kan er zonder risico worden gewerkt in het afgebakende gebied. Wij zorgen ervoor dat de opdrachtgever een proces-verbaal van oplevering krijgt. Hierin staan de resultaten van het onderzoek met onder meer de horizontale en verticale afbakening van het vrijgegeven gebied.

RPS_OCE_detectievoertuigen
RPS_OCE_detectievoertuigen

Van Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) naar Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (OOO)

Met ingang van 1 januari 2021 is in de explosievenwereld een nieuwe regelgeving van kracht geworden. Met ingang van deze datum is het Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) van kracht geworden. Eén van de veranderingen is dat we niet meer spreken van het Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) of Conventionele Explosieven (CE) maar van Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (OOO).

Tim Hebbink - Adviseur OOO

‘Wij starten met historisch vooronderzoek om zo te bepalen of een gebied verdacht is op conventionele explosieven.’

Tim-Hebbink-OCE-Deskundige-1

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?