Waterkwaliteit

Een goede waterkwaliteit is van levensbelang voor de ecologie. Dat vraagt om duurzaam en toekomstbestendig beheer. Geen makkelijke taak, want hoe komt u tot de meest effectieve en efficiënte maatregelen? RPS ondersteunt u bij het kiezen van de beste strategie voor het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit.

Realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit

Samen met u en betrokken partijen zoeken we naar de beste structurele oplossing op basis van een gedegen watersysteemanalyse. Centraal in onze aanpak staat het zoeken en aanpakken van de bron, het optimale scenario. Als brongerichte maatregelen financieel of technisch niet haalbaar blijken te zijn, zoeken wij de beste effectgerichte maatregelen.

Toekomstbestendig

Duurzame oplossingen met een praktijkgerichte benadering is waar wij voor staan. We letten op beheer- en onderhoudsaspecten om de gewenste waterkwaliteit en ecologie ook in de toekomst te behouden of verbeteren. Indien actuele gegevens ontbreken, verzorgen wij waterkwaliteitsmetingen en/of ecologische opnames in het veld.

Project Topsoil

Eén van de project waar RPS aan deelneemt is het project Topsoil ‘Waterkwaliteit Hunze’. Binnen dit project onderzoeken we specifiek de uit- en afspoeling van fosfaat en stikstof. Door te modelleren ontdekken we waar de hotspots voor uit- en afspoeling van stikstof en fosfor zitten.
Het eindproduct is een kaart van het stroomgebied van de Hunze met daarin opgenomen waar het risico op de uit- en afspoeling het grootst is. Zo wordt inzichtelijk gemaakt waar maatregelen van boeren het best genomen kunnen worden en welke maatregelen dit zijn. In deze film wordt een algemeen beeld gegeven van de beek de Hunze.

RPS waterkwaliteit
RPS waterkwaliteit

Diensten

De Kaderrichtlijn Water (KRW) vormt een belangrijke gids bij het verbeteren van uw oppervlakte- en grondwaterkwaliteit. Wij ondersteunen u bij:

 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • diepe plassen en verondieping
 • hydromorfologische beoordeling
 • nalevering waterbodems
 • blauwalgen- en kroosproblematiek
 • emissiebronnen, waterbalansen en stoffenbalansen
 • waterkwaliteitsrapportages en monitoringsplannen
 • waterkwaliteitsbemonstering
 • zwemwaterkwaliteit
 • ecoscans

Gerelateerd nieuws

26.06.19

Waterkwaliteit jaar 2040 in beeld

Door de klimaatverandering neemt de uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het watersysteem toe. Waar zitten over 20 jaar de hotspots? En welke maatregelen zijn dan het meest effectief? In Drenthe slaan het waterschap Hunze en Aa’s, waterbedrijf…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
  Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?