Meer grip op uw sloopproject?

Het slopen van een gebouw is een complex proces. Met diverse stakeholders en belangen. Het risico op uitloop in de planning of meerwerk is reëel. Herkent u zich in deze situatie? Bekijk de animatie en ervaar hoe u grip krijgt op uw sloopopgave.

21 maart 2021 | 1 min leestijd