RPS gaat monstercampagne aan met Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat werken de komende jaren met RPS aan het op diepte houden van de havens en vaarwegen in de mainport Rotterdam. Het advies- en ingenieursbureau heeft het raamcontract gegund gekregen voor de monstername, analyse en advisering van het te baggeren onderhoudssediment. De overeenkomst is voor een doorlooptijd van drie jaar met een optionele verlenging van vijf jaar.

29 september 2020 | 2 min leestijd