RPS tekent raamcontract met Provincie Noord-Brabant

RPS werkt de komende vier jaar met en voor de provincie Noord-Brabant aan economische, sociale en ecologische vooruitgang. Beide partijen tekenden een vierjarig raamcontract voor het uitvoeren van ingenieursdiensten op het gebied van infrastructuur, mobiliteit, natuurontwikkeling en milieu (bodem). Het signaleren én benutten van duurzaamheidskansen vormt een voorname pijler binnen de overeenkomst.

18 februari 2021 | 3 min leestijd