Waterschap Vechtstromen zet grootschalig in op beheer en onderhoud

Waterschap Vechtstromen heeft duizenden kunstwerken in beheer. Samen met RPS werkt zij aan een duurzame oplossing voor integrale inspectie- en onderhoudsvraagstukken. Dit helpt om beter te prioriteren op basis van kosten, prestaties en risico’s. Objectbeheerder Rob Lanting van het waterschap en projectmanager Peter Wiebes van RPS geven tekst en uitleg.

06 december 2022 | 7 min leestijd