Waterschappen inspireren elkaar tijdens Carlson Kennisuitwisselingsdag

Steeds meer waterschappen omarmen de Carlson inwin- en verwerkingsmethodiek voor hun assetbeheer. Geen wonder dat de door RPS georganiseerde kennisuitwisselingsdag in Utrecht zo druk bezocht werd. Hierin deelden waterschap Limburg en waterschap Vechtstromen hun succesverhalen met andere waterschappen over de verbeterde communicatie met meetbureaus en het efficiënter bedienen van meerdere data-afnemers met verschillende databases in één watergang.

13 juni 2023 | 6 min leestijd