Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker voor legionellapreventie in de zorg, bijvoorbeeld bij zorgwoningen en zorginstellingen. Amarant ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel door hen onder meer een veilig en goed onderkomen te bieden. Reden om onder meer de legionellabacterie buiten de muren van de zorgorganisatie te houden. RPS voert voor Amarant op diverse locaties in Noord-Brabant monsternames en analyses uit van de waterleidingen. Dit gebeurt met een geavanceerde techniek voor nauwkeurig, specifiek en snel resultaat.

Zorginstelling Amarant zet legionella buitenspel