Vliegensvlug inspecteren bij de Eemshaven

Gasunie benut voordelen drone in voorbereiding op aanleg nieuw tracé voor vloeibaar gemaakt gas


Binnen het havengebied van de Eemshaven legt Gasunie een nieuwe drijvende terminal aan voor vloeibaar gemaakt gas. Zo kan het bedrijf in tijden van schaarste  blijven voldoen aan de energievraag. In voorbereiding daarop heeft RPS met de dronetechniek en fotogrammetrie een bouwkundige opname uitgevoerd van het tracégebied, de hoogspanningsmasten en windmolens. Dit levert niet alleen een efficiencyslag, maar ook modernere presentatiemogelijkheden op.

Gasunie ontwikkelt de drijvende LNG-terminal voor de gasleveringszekerheid en de vermindering van afhankelijkheid van Russisch aardgas. Al spreekt men binnen Gasunie liever over een EemsEnergyTerminal, een fabriek die vloeibaar aardgas dat per schip naar de Eemshaven komt weer op temperatuur brengt en omzet naar gasvormig aardgas. Vervolgens kan dat gas het Europese gasnet in.

Om de terminal aan te laten sluiten op het bestaande landelijke gasnetwerk legt Gasunie binnen het havengebied een nieuwe gasleiding aan van bijna 3 kilometer.

RPS-dienst-drone-8088

Waar je een kademuur doorgaans met fotogrammetrie in kaart brengt met behulp van een boot en landmeter, bewijst de meerwaarde van de drone zich op de Eemshaven al snel. Het gaat niet alleen vlotter, maar ook veiliger. Bovendien komt de drone op plekken waar je met de boot niet bij kunt.

Project Details

Opdrachtgever

Gasunie

Locatie

Eemshaven

Sector

Civiel

Diensten
  • Visuele inspectie kade
  • Wegenschouw hoogspanningsmasten en windmolen
  • Bouwkundige opname hoogspanningsmasten en windmolen

 

Uitdaging

Voor het zover is, wil Gasunie eerst een wegenschouw en een bouwkundige opname/fotorapportage van de nabijgelegen hoogspanningsmasten en windmolens laten uitvoeren.
Daarnaast vraagt het bedrijf om een visuele inspectie van de nabijgelegen kade. Hoe ga je zo’n opgave snel en nauwkeurig vast leggen en presenteren?

Gasunie kiest er op basis van advies van RPS voor om dit met een drone te doen. Deze drone DJI M300 heeft een 45 megapixel camera aan boord.
Voordeel hiervan is dat je vanuit verschillende hoogtes en hoeken zoveel mogelijk details in beeld krijgt. Wel brengt dit nog wat uitdagingen met zich mee. Zo vlieg je normaal gesproken 10 tot 15 meter over het te inspecteren gebied heen, maar zou je hier dan de hoogspanningskabels kruisen.

RPS-case-gasunie-drone-eemshaven-inspectie-kademuur
RPS-case-gasunie-drone-eemshaven-inspectie-kademuur

Oplossing

Het eerste wat je doet bij zo’n opdracht is kijken of je binnen dit doelgebied kan vliegen zonder aanvullende maatregelen. Gelukkig bezit de dronecrew van RPS een Operationeel Manual en mogen de bevoegde piloten in Nederland en de rest van Europa vliegen. Soms moet er een ontheffing worden aangevraagd, dat is voor dit project niet nodig.

De dronecrew maakt eerst een vliegplan van het gebied. Voor wat betreft de hoogspanningskabels is gekozen om er onderdoor te vliegen. Dit vereist behendigheid van een ervaren dronepiloot. De weg om het terrein heen is vervolgens zowel met een drone in kaart gebracht als met de traditionele inwinningstechniek. Uit ervaring blijkt dat de drone ongeveer zes keer sneller is. Er zijn foto’s vanuit verschillende hoeken en hoogtes gemaakt. Ook zijn de mastvoeten van de hoogspanningskabels en windmolens tot in detail vastgelegd.

Verder is de kademuur (5 meter hoog, 500 meter lang) met fotogrammetrie in kaart gebracht. Waar je dit normaliter met een boot en landmeter uitvoert, bewijst de meerwaarde van de drone zich hier al snel. Naast de tijdsinvestering, is het veiliger en komt de drone op plekken waar je met de boot niet bij kunt. Bovendien is het qua investering voordeliger, omdat je niet met steigers of hoogwerkers aan de slag hoeft te gaan.

Daarmee is de drone-inspectie uitermate geschikt om van de kademuur een realistisch 3D-model te maken. Voor deze kademuur zijn ongeveer 600 foto’s gemaakt. Binnen rekenen de specialisten het uit verschillende hoeken ingewonnen 2D beeldmateriaal met speciale software en fotogrammetrische principes met de grootst mogelijke precisie  aan elkaar. Het resultaat is een realistische 3D Mesh. Door de hoge kwaliteit van de foto’s is het net of de kademuur in 3D op het computerscherm projecteert.  Daarmee ontstaat er een natuurgetrouw beeld van de werkelijkheid.

Voor de presentatie daarvan krijgt Gasunie toegang tot een online omgeving, waarbij het bedrijf zelf niks op de computer hoeft te installeren. Na het inloggen voert de betreffende medewerker vanaf zijn  bureau zelf de visuele inspectie uit over bijvoorbeeld de kade. Merkt hij iets op, dan klikt hij simpelweg het gebied aan en volgt een foto waarop hij een notitie van het geconstateerde gebrek kan plaatsen. Op deze manier kunnen met deze nul situatie eventuele schades voor aanvang bepaald worden.

RPS-case-gasunie-drone-eemshaven-inspectie-kademuur Impressie van een realistische 3D Mesh van de kademuur.

 

Project Statistieken

3 Kilometer is de lengte van de nieuwe gasleiding.
600 Aantal foto’s die gemaakt zijn voor een realistisch 3D-Meshmodel.
45 De drone DJI M300 heeft een 45 megapixel camera gebruikt voor de fotorapportage.

Gerelateerd nieuws

24.08.22

Van landmeter tot dronepiloot

Toys for boys. Als Remko Gulickx met de controller van een drone in zijn handen staat, denkt hij weer even terug aan het gamen in zijn jeugdjaren. Maar nog liever mijmert de van origine landmeter over de toekomst. “Want de…

19.02.20

Veilig en efficiënt inmeten en inspecteren met een drone

Spectaculaire beelden bij de ontmanteling van het Nedstaal-terrein. Een fenomenaal uitzicht over de Oostelijke Vechtplassen. Interesse gewekt? Bekijk hoe een drone tot de moderne gereedschapskoffer van de landmeter, asbest- en vastgoedinspecteur behoort. Asbestinventarisatie met drone In de film volgen we…

30.03.22

Drietrapsinspectie waterveiligheid bij molens

Waterveiligheid, beleving, natuur en innovatie komen samen in het gebied rondom rivier de Vlist en de Rotte. Voor hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard haalt RPS er samen met Asset Hub diverse inspectietechnieken uit de gereedschapskist om de staat van…

29.06.21

Met foto’s speuren naar scheuren in metselwerk

Een model dat aan de hand van foto’s scheuren herkent en meet in het metselwerk van gebouwen? Handig en het bestaat. Met TNO en Sobolt hebben we deze vorm van kunstmatige intelligentie onlangs getest op de Sint-Janskerk in de gemeente…