Inrichting landelijk gebied

Multifunctionele inrichting met aandacht voor de wensen van belanghebbenden.

Het behoud van een mooi en veilig Nederland. Dat is de missie waar wij met onze opdrachtgevers naar streven. Dit doen we door het werken aan gebiedsplannen waarin water, natuur, landschap en recreatie centraal staan. Van kleine ontwerpen tot het integraal opstellen van complexere inrichtingsprojecten. Door het combineren van diverse disciplines zijn we ook voor u in staat een stap verder te denken.

Tom Denayère

Gebiedsplannen

Bij het inrichten van een gebied geldt duurzaam en verantwoord beheer als vertrekpunt. RPS beseft dat de beschikbare ruimte en financiën in uw gebied zijn grenzen kent, maar ook kansen biedt. Zo proberen we bij het inrichten van gebieden verbindingen te creëren tussen blauwe en groene doelen. De uitdaging is het gebiedsplan optimaal aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van uw potentiële gebruikers.

Werkwijze

Om uw projectdoelen te realiseren en daarop te sturen, staat samenwerken binnen onze werkwijze centraal. We sturen erop aan uw (toekomstige) beheerder(s) vroegtijdig bij het project te betrekken. Uit ervaring is gebleken dat een persoonlijke benadering projectteamleden enthousiasmeert. Alle gebiedskennis, ervaringen en wensen komen snel samen en brengen we van denken naar doen.

Grip houden

Ieder project kent specifieke kansen en risico’s. Daarom houden we zo goed mogelijk grip op uw situatie. Dit doen we door van groot naar klein te werken. Hiervoor hanteren wij uitgangspunten, die zijn gebaseerd op een praktijkgerichte benadering van actuele vraagstukken. En het verkrijgen van een breed draagvlak door goed omgevingsmanagement.

Allround

Op zoek naar een samenwerkingspartner? RPS verzorgt voor u de gebiedsinrichting van inventarisatie- tot contractfase. Ook kunt u ons inschakelen voor een specifieke deelfase.

  • Inventariseren
  • Analyseren
  • Variantenstudie
  • Voorlopig ontwerp
  • Definitief ontwerp
  • Besteksfase
  • Contractfase
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.