Gevaarlijke stoffen

Verminder blootstellingrisico’s met strakke regie en beoordeling.

Werkt uw organisatie met gevaarlijke stoffen? Dan beoordeelt en beheerst u de gezondheidsrisico’s. Maar hoe ver moet u daarin gaan? En wanneer is een stof nu écht giftig of kankerverwekkend? Onze toxicologen en arbeidshygiënisten brengen dat haarscherp voor u in beeld. Zo vermindert u niet alleen de blootstellingsrisico’s voor uw medewerkers. Ook voldoet u aantoonbaar aan de laatste wet- en regelgeving.

Jeroen Smallenberg

Gevaarlijke stoffen in beeld

Het inventariseren van de juiste informatie over uw gevaarlijke stoffen is de eerste stap voor een doelgerichte aanpak. De Arbowetgeving stelt een (verdiepende) risico-inventarisatie verplicht. Hoeveel van deze stoffen gebruikt u? Hoe vaak en wanneer? We brengen dat voor u in kaart. Doelmatig, praktisch uitvoerbaar en aantoonbaar aan het bevoegd gezag.

Voldoen aan 4-stappenplan I-SZW

In onze aanpak leiden we u door het vier stappenmodel van I-SZW. Van het registreren en beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen tot het beperken en borgen. Onze toxicologen kennen de risico’s van chemicaliën en leiden grenswaarden af. We beoordelen de blootstelling aan de hand van modellen (Stoffenmanager, Ecetoc TRA). Ook analyseren we monsters in ons eigen laboratorium. Zo bent u verzekerd van een flexibele en zorgvuldige aanpak.

Voldoen aan REACH

Naast de Arbowetgeving heeft u ook te maken met de Europese verordeningen voor chemische stoffen. U moet voldoen aan de eisen vanuit REACH en CLP. Onze adviseurs stippelen voor u de juiste route uit. Ons werk voor de Europese en nationale overheden en onze praktijkervaring in het bedrijfsleven staan garant voor een gedegen aanpak.

Opstellen (M)SDS

Goede voorlichting aan de gebruikers is essentieel om veilig te kunnen werken. Wij helpen leveranciers met het maken van een correct (M)SDS (Safety Data Sheet), inclusief indeling van mengsels en bijbehorende blootstellingsscenario’s. En gebruikers helpen we bij het maken van de juiste vertaalslag naar werkplek instructiekaarten (WIK’s).

Subdiensten

Beheer gevaarlijke stoffen

Op zoek naar een oplossing voor het doeltreffend inrichten van uw gevaarlijke stoffenbeleid? Wij ondersteunen u met het implementeren van ChemRADE (Chemical Risk Assessment Database). Met deze gebruiksvriendelijke applicatie registreert u niet alleen de gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie. Ook beoordeelt u de blootstellingsrisico’s. Daarbij volgt u het 4-stappenplan van Inspectie SZW (I-SZW). Zo blijft uw data altijd up-to-date geordend en voldoet u aan de verplichtingen uit de wetgeving.

Houtstof

Hout is een veel gebruikt bouwmateriaal. Bij bepaalde bewerkingen van hout op de bouwplaats kan een dusdanige hoeveelheid houtstof vrijkomen dat werknemers kans lopen op schade aan gezondheid.

Lasrook

Onder lasrook wordt in het algemeen verstaan een mengsel van vaste deeltjes en gassen dat bij het lassen en thermisch snijden vrijkomt. De in de lasrook aanwezige vaste deeltjes maken de lasrook zichtbaar.

Kwarts

RPS analyse is geaccrediteerd voor de analyse van kwarts in lucht, conform de NIOSH 7602 methode. Het laboratorium heeft op dit gebied een zeer grote expertise opgebouwd. Met een infrarood analysetechniek kan kristallijn alfa kwarts in lucht met een zeer lage detectiegrens worden geanalyseerd (1µg/filter).

Dieselmotorenemissie (DME)

De emissie (uitstoot) van dieselmotoren bevat kankerverwekkende (roet)deeltjes. U wilt blootstelling aan dieselmotorenemissie daarom voorkomen of terugbrengen tot een zo laag mogelijk niveau. Wij ondersteunen uw organisatie bij het identificeren, meten, analyseren en beheersen van de blootstelling aan dieselmotoremissie. Samen met TNO hebben wij die analysemethoden vergeleken en beoordeeld. U bent dus verzekerd van de hoogste kwaliteitsnormen.

Chroom-6

De gevaarlijk stof Chroom-6 kan in de luchtwegen terechtkomen en is kankerverwekkend. Ook kan Chroom-6 de vruchtbaarheid aantasten en leiden tot nierproblemen en astma. Onze specialisten meten de blootstelling aan Chroom-6 en geven advies voor passende (bron)maatregelen.
RPS gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie bekijk ons Privacy en Cookiebeleid.