Gevaarlijke stoffen

Werkt uw organisatie met gevaarlijke stoffen? Dan beoordeelt en beheerst u de gezondheidsrisico’s. Maar hoe ver moet u daarin gaan? En wanneer is een stof nu écht giftig of kankerverwekkend? Onze toxicologen en arbeidshygiënisten brengen dat haarscherp voor u in beeld. Zo vermindert u niet alleen de blootstellingsrisico’s voor uw medewerkers. Ook voldoet u aantoonbaar aan de laatste wet- en regelgeving.

Gevaarlijke stoffen in beeld
Het inventariseren van de juiste informatie over uw gevaarlijke stoffen is de eerste stap voor een doelgerichte aanpak. De Arbowetgeving stelt een (verdiepende) risico-inventarisatie verplicht. Hoeveel van deze stoffen gebruikt u? Hoe vaak en wanneer? We brengen dat voor u in kaart. Doelmatig, praktisch uitvoerbaar en aantoonbaar aan het bevoegd gezag.

Voldoen aan 4-stappenplan I-SZW
In onze aanpak leiden we u door het vier stappenmodel van I-SZW. Van het registreren en beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen tot het beperken en borgen. Onze toxicologen kennen de risico’s van chemicaliën en leiden grenswaarden af. We beoordelen de blootstelling aan de hand van modellen (Stoffenmanager, Ecetoc TRA). Ook analyseren we monsters in ons eigen laboratorium. Zo bent u verzekerd van een flexibele en zorgvuldige aanpak.

Voldoen aan REACH
Naast de Arbowetgeving heeft u ook te maken met de Europese verordeningen voor chemische stoffen. U moet voldoen aan de eisen vanuit REACH en CLP. Onze adviseurs stippelen voor u de juiste route uit. Ons werk voor de Europese en nationale overheden en onze praktijkervaring in het bedrijfsleven staan garant voor een gedegen aanpak.

Opstellen (M)SDS
Goede voorlichting aan de gebruikers is essentieel om veilig te kunnen werken. Wij helpen leveranciers met het maken van een correct (M)SDS (Safety Data Sheet), inclusief indeling van mengsels en bijbehorende blootstellingsscenario’s. En gebruikers helpen we bij het maken van de juiste vertaalslag naar werkplek instructiekaarten (WIK’s).

Op zoek naar een oplossing voor het doeltreffend inrichten uw gevaarlijke stoffenbeleid? Wij ondersteunen u met het implementeren van ChemRADE (Chemical Risk Assessment Database). Met deze gebruiksvriendelijke applicatie registreert u niet alleen de gevaarlijke stoffen binnen uw organisatie. Ook beoordeelt u de blootstellingsrisico’s. Daarbij volgt u het 4-stappenplan van Inspectie SZW (I-SZW). Zo blijft uw data altijd up-to-date geordend en voldoet u aan de verplichtingen uit de wetgeving.

> Beheer gevaarlijke stoffen

GERELATEERDE DIENSTEN

Incident onderzoek
Stoffenregister

GEVAARLIJKE STOFFEN