Legionella onderzoek

Om besmetting van personen met de Legionellabacterie te voorkomen, heeft de overheid voorwaarden gesteld aan leidingwater- en proceswaterinstallaties. Veel ondernemingen hebben al maatregelen getroffen om blootstelling te voorkomen, maar voldoen daarmee niet altijd aan de Arbowet of het Drinkwaterbesluit.

Legionella  advies

Risicoanalyses, opstellen beheersplannen, bronopsporingen, NEN1006 keuringen, implementatie van digitaal beheer. Zomaar een greep uit de mogelijkheden bij RPS analyse bv op het gebied van legionellapreventie.

Om besmetting met de Legionellabacterie te voorkomen, heeft de overheid voorwaarden gesteld aan drink – en proceswaterinstallaties. Gebouweigenaren en werkgevers hebben veelal reeds maatregelen getroffen, maar voldoen daarmee niet altijd aan regelgeving zoals de Arbowet, het Drinkwaterbesluit, de Drinkwaterwet, de Drinkwaterregeling en de NEN1006.

Legionella onderzoek

Onze adviseurs inventariseren de risico’s voor drink- en proceswater, verzorgen de toetsing aan relevante regelgeving, stellen beheersplannen op en verzorgen monsternames voor u. Desgewenst combineren wij het onderzoek met een helder advies op maat om de bijbehorende risico’s tot een minimum te beperken. Zeker in geval van industriële toepassingen waarbij water wordt verneveld, is een maatwerk traject zinvol. Arbo Informatieblad 32 “Legionella in industriële watersystemen” vormt hierbij de leidraad.

Risicoanalyse of NEN1006 keuring

Naast een uitgebreide risicoanalyse en implementatie van een beheersplan, bedoeld voor prioritaire gebouwen, is het ook mogelijk om een NEN1006 keuring uit te laten voeren. Dit is een meer beperkte vorm van inspecteren, en met name rapporteren, waarbij de gehele drinkwaterinstallatie wordt getoetst aan de NEN1006. Gesteld kan worden dat wanneer een installatie voldoet aan de NEN1006, er wordt beschikt over goede drinkwaterveiligheid. Legionellarisico’s worden hierdoor sterk teruggedrongen. Deze NEN1006 keuring is goed toe te passen in laagrisico objecten zodat wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht van een werkgever of gebouweigenaar. Voor beide vormen van inventariseren maakt RPS gebruik van een digitale inspectietool.

Digitaal beheer

Legionella preventie brengt veel zaken met zich mee, zoals uitgebreide procedures, wet- en regelgeving en papieren logboeken waarin alles te vinden is. Voor velen een onoverzichtelijk en tijdrovend proces. Met onze digitale beheertool brengt RPS hierin verandering aan. Met deze totaaloplossing is het mogelijk om zowel de risicoanalyse als het beheersplan én de logboeken gelijktijdig actueel te houden. Door het proces eenvoudiger en overzichtelijker te maken wordt de uitvoer van goed legionella beheer kinderspel.

RPS specialist door heel Nederland voor legionella onderzoeken
RPS specialist door heel Nederland voor legionella onderzoeken

Wat is Legionella?

Legionellabacteriën komen, samen met andere bacteriën, voor in elke druppel water. Kleine aantallen zijn niet schadelijk voor de gezondheid, maar bij hoge concentraties kun je er behoorlijk ziek van worden.

Legionella is een bacterie die groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan de bacterie ingeademd worden waardoor een Legionella besmetting wordt veroorzaakt.

Legionella is een bacterie die een ernstige longontsteking kan veroorzaken, ook wel de ‘veteranenziekte’ of ‘Legionellalongontsteking’ genoemd. Wanneer iemand is blootgesteld aan de Legionella bacterie kunnen er verschillende ziektebeelden ontstaan, sommige mensen krijgen slechts te maken met milde, griepachtige klachten die vaak na een paar dagen vanzelf weer overgaan, maar in sommige gevallen veroorzaakt de bacterie een ernstige longontsteking die zo ernstig kan verlopen dat mensen hieraan kunnen overlijden. Mensen die meer kans hebben om een ernstige longontsteking op te lopen zijn ouderen, mensen met een verslechterde weerstand en rokers. Wanneer iemand besmet is geraakt, kan het 2 tot 19 dagen duren voordat de ziekte zich openbaart.

Wetgeving (laag- en hoog risico etc.)

Elke drinkwaterinstallatie wordt ingedeeld in een risicocategorie waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen zorgplicht en prioritair. Elke drinkwaterinstallatie dient te voldoen aan de zorgplicht. Eisen die worden gesteld aan installaties die onder de zorgplicht vallen zijn terug te vinden in de drinkwaterwet, drinkwaterbesluit, NEN1006, waterwerkbladen, ISSO 55.2 en ISSO 30. Prioritaire-installaties moeten zich naast de zorgplicht ook houden aan de aanvullende eisen die worden gesteld in de BRL6010 en ISSO 55.1

Voor niet-prioritaire installaties komt het er op neer, dat deze moeten voldoen aan de NEN1006. Deze norm bevat eisen voor het ontwerp, de aanleg en het beheer waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen. In de waterwerkbladen wordt nadere informatie gegeven hoe er kan worden voldaan aan de gestelde eisen uit de NEN1006. Wanneer er aan de waterwerkbladen wordt voldaan, kan er vanuit worden gegaan dat de installatie voldoet aan de eisen uit de NEN1006.

Bent u eigenaar van een zogenaamde prioritaire instelling? Dan bent u volgens het drinkwaterbesluit verplicht om een Legionella risicoanalyse te laten uitvoeren en een Legionella beheersplan te hebben welke is opgesteld door een adviesbureau dat is gecertificeerd conform de BRL6010. Bovendien geldt er voor prioritaire instellingen een monstername plicht, dit houdt in dat er iedere 6 maanden een aantal water monsters moeten worden genomen om zo aan te kunnen tonen dat de drinkwaterinstallatie vrij is van de Legionella bacterie. De hoeveelheid monsters die verplicht worden gesteld zijn afhankelijk van de totale hoeveelheid tappunten die in het desbetreffende pand aanwezig zijn.

Zorgplicht of prioritair?

Valt uw gebouw onder zorgplicht of onder een prioritaire instelling? In onderstaand schema wordt aangegeven waar de meest voorkomende gebouwfuncties onder vallen.

ZorgplichtPrioritair
B&B's met minder dan 5 slaapkamersZiekenhuizen, zorginstellingen en vergelijkbare instituten, behandelcentra met overnachtingsmogelijkheden
Boten en schepenRecreatie, inrichtingen met een logiesfunctie, waaronder hotels, B&B’s met méér dan 5 slaapplaatsen, pensions, groepsaccommodaties en (mini)campings
Evenementen en festivalsGebouwen met een cel inrichting
Fabrieken en laboratoriaJachthavens
Sportscholen en gymzalenAsielzoekers opvangcentra
Scholen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang, crèches en peuterspeelzalenZwembaden en sauna’s
KantoorgebouwenOpenbare douchefaciliteiten bij truckstops, benzinestations, wegrestaurants, en dergelijke met douchefaciliteiten

Gerelateerd nieuws

13.09.21

‘Soms verbijsterd na uitslag legionellatest’

Met de opleiding Bouwkunde op zak begon Jeffrey van Holten aan een avontuur als legionella-adviseur. Hoewel dat carrièrepad op het eerste oogpunt niet logisch lijkt, staat zijn meerwaarde buiten kijf. Want nu medewerkers na de lockdown steeds meer naar kantoor…

21.09.23

Van risicovolle stoffen tot veilige banen

Bij de Afvalstoffendienst in ‘s-Hertogenbosch zetten ze afval om tot brandstof voor een groenere toekomst. Bij die verwerking komen diverse stoffen vrij waaraan medewerkers kunnen worden blootgesteld. Met onze meettechnicus Mike Bakker nemen we op locatie een kijkje achter de…

01.03.19

Schoon water in de tandartspraktijk

Voorkom gezondheidsproblemen bij patiënt en behandelaar   Met schoon ‘proceswater’ voorkomen tandartspraktijken gezondheidsproblemen bij patiënt en behandelaar. Dat vergt een periodieke controle van de microbiologische kwaliteit. Hoe pak je dat het beste aan? In de nieuwste editie van het gerenommeerd tandheelkundig…

04.07.13

Van twijfel naar duidelijkheid

Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam in control met asbestbeheer. Het oude Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam – dat later opging in het Erasmus MC – dateert uit de jaren zestig. In het gebouw is veel asbest verwerkt, wat jarenlang leidde tot vertraging…

13.12.18

Aandacht voor legionella binnen scoutingvereniging

RPS sponsort Albert Schweitzer bij monstername en follow-up Hygiëne en gezondheid zijn belangrijke zaken binnen een vereniging. RPS sponsort Scouting Albert Schweitzer uit Breda daarom met het tweejaarlijks uitvoeren van legionellametingen. De resultaten bevestigen dat ook in het verenigingsleven waakzaamheid…

Vraag nu direct uw offerte aan

Wilt u direct een offerte aanvragen voor onze dienstverlening? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Upload hier uw PDF, JPG, JPEG of PNG bestanden (max. 2mb)
    Hoe bent u bij RPS terecht gekomen?